Illustrasjon: NVE

Skorve Anlegg sikret stort flomsikringsoppdrag

Skorve Anlegg skal sikre Tokkeåi i Dalen sentrum i Vest-Telemark mot en 200-årsflom.

Skorve Anlegg ble torsdag innstilt på å utføre flomtiltak i Tokkeåi i Dalen sentrum. Byggherre er NVE.

Oppdraget omfatter blant annet 1.150 meter med to meter høy flomvoll og en 350 meter med fire meter høy flommur.
Deler av betongfundamentet støpes under vann, og deler av Dalen Camping skal oppfylles. Det skal etableres 1.500 meter med drensgrøft (rør dim ø250 - ø500).
Skorve Anlegg skal også utføre grunnarbeidene for tre større pumpestasjoner

- Oppgang av storaure og gytningsperiode i oktober - desember setter noe begrensninger på hvilke arbeider som kan utføres i den perioden, skriver Skorve Anlegg i en melding om anleggsperioden som vil vare fra august 2017 til september 2018.

Tiltaket utføres for å sikre verdier i Dalen sentrum ved en 200-årsflom.