Skonnertvegen 7

På rekordraske 16 måneder har første bygg i næringskvartalet N5 blitt bygget i Trondheims Dubai, Grilstad Marina.

Fakta

Sted: Trondheim

Prosjekttype: Næringsbygg

Entreprisekostnad:
Ca. 250 millioner kroner

Bruttoareal: 17.000 inkl. p-kjeller

Byggherre: GMN 53

Byggherreombud og totalentreprenør: Grilstad Marina

Arkitekt: Voll arkitekter

Interiørarkitekt: Solem arkitektur

Landskapsarkitekt:
Plan arkitekter / Agraff

Rådgivere: RI-B: Siv ing Danielsen l RI-V: Sweco Norge l RI-E: Vintervoll l RI-Geo: Multiconsult l RI-Miljø: Rambøll l RI-Brann: TekØk Rådgivning

Underentreprenører/leverandører: Ventilasjon og klimateknikk: GK Norge l Grunn- og utomhusarbeider / vann og avløp: Tverås Maskin & Transport l Pælearbeider: Fundamentering l Plasstøpt betong: Gran & Ekran l Montering stål/betongelementer: Contiga l Taktekker: Mestertak Entreprenør l Tømrer og snekkerarbeider: Etto Bygg l Sanitær-/varme-/sprinkler-/kjøleanlegg: Oras l Beslag og fasade: Blikkenslagermester Brækstad l Systemvegger: Moelven Modus l Adgangskontroll, lås og beslag: Systemsikring l Maling og gulvbelegg: Talseth & Husby l Glass/alu: Daaland l Kantinekjøkken: Metos l Terrazzo: Hesselberg gulv l Innredninger og byggevarer: XL-bygg- Gunnar T strøm l Flisarbeider: JB flislegger l Rekkverk: Midthaug l Solavskjerming Vental l Brannsikring Firesafe l Tynnavretting: RS gulv l Utomhusarbeider: Din gårdsplass l Utomhusarbeider park: Hageanlegg l Heis: Reber Schindler Heis

1. september i år flyttet første leietaker Visma inn i hele fjerde etasje i næringsbygget Skonnertvegen 7, kun 16 måneder etter byggestart. Det 12.500 kvadratmeter store passivhuset har blitt bygget i to deler med selvlagde fasadeelementer for å komme i mål på tiden.

Grilstad Marina AS står bak bygget, som i likhet med de aller fleste prosjekter i den nye, menneskeskapte Trondheims-bydelen, er bygd i byggherrestyrte delentre-priser.

Raskt levert
Prosjektleder i Grilstad Marina, Stian Nergaard, kan fortelle at det primært har vært tidsskjemaet som har vært den store utfordringen i Skonnertvegen 7.

– Å fullføre et prosjekt på 16 måneder, inkludert to fellesferier, er ikke gjort uten videre. Vi har blant annet delt opp bygget i to og gjort ferdig den ene siden før den andre, slik at vi har kunnet komme raskere i gang med neste trinn i byggingen. Det siste betongdekket var ikke ferdig før seks måneder før innflytting, forteller Nergaard.

Selv om man har spart tid på oppdelingen, har metoden krevd iherdig arbeid med å holde bygget tett i bygge-perioden.

– Vi har hatt heisekran i bygge-gropa på én side, mens vi har lagt flis og tepper i den andre halvdelen av prosjektet, understreker Nergaard.

Egne elementer
Grilstad Marina har også leid et lager i Trondheim for å ha lokaler for produksjon av fasadeelementer.

– Vi valgte å produsere elementer i egen regi og har satt disse sammen i innleide lagerlokaler, sier prosjektlederen.

Elementene er i all hovedsak rundt 15 kvadratmeter store og lagd med isolerte trestender og vinduer med U-verdi på rundt 0,8.

– Yttervegger av iso3-stender har gitt oss muligheten til å få god isolering med slankere elementer, da den innbygde isolasjonen bryter kuldebrua i stenderne, forklarer Nergaard.

Effektivt system
I tillegg til det tette bygningsskallet er Skonnertvegen 7 utstyrt med et avansert system for behovsstyring av varme, ventilasjon, kjøling og belysning levert av GK.

De tekniske installasjonene er levert etter mal fra Miljøhuset GK i Oslo og er utstyrt med velprøvde systemer med høyt presta-sjonsnivå.

– Vi har benyttet Lindinvent for behovsstyring i hele bygget, hvor all styring og regulering foretas fra en aktiv tilluftsventil på vegg eller i himling. Systemet krever ingen andre installasjoner eller kabler på veggen, noe som også er med på å gi bygget en meget god fleksibilitet, sier teknisk sjef i GK, Frode Paulsen.

Livsløpsberegninger som GK har gjennomført, viser ifølge Paulsen bvaat installasjonen reduserer årskostnadene med omtrent 50 kroner per kvadratmeter. Dette er målt mot et standard TEK 10-bygg, hvor kostnadene ved investering, forvaltning, drift og vedlikehold diskonteres over 20 år. Varme og kjøling blir tatt hånd om av det moderne ventilasjonssystemet, og bygget er ikke utstyrt med noe tradisjonelt radiatoranlegg.

Ambisiøst prosjekt
Skonnertvegen 7 står på til sammen 4.700 meter peler, fordelt på 287 skrupeler, til fjell. Mens bydelen tar form med både nærings- og boligeiendom, blir også begrensning av støy i byggeperioden prioritert for Grilstad Marina.

Selv om mesteparten av bygget er konstruert for kontor, vil det moderne næringsbygget også få et snev av lett industri i form av verksted for en av leietakerne som trenger mulighet til å gjenn-omføre trykktesting av offshoreutstyr.

Selv om det gjennomføres senere enn resten av prosjektet, kan prosjektleder Stian Nergaard også fortelle at den til sammen 12.500 kvadratmeter store næringstomten også vil få et påkostet og iøynefallende utomhusområde.

– Det er ganske ambisiøst. Vi får et parkanlegg som er designet for å se ut som et sjøkart, med uteservering knyttet til kantinen og en gang- og sykkelsti som slynger seg gjennom området, sier Nergaard.


Flere prosjekter