Fasadeplatene på Frederik II videregående skole, avdeling Christiandslund, må sikres ytterligere. Foto: Google street view
Fasadeplatene på Frederik II videregående skole, avdeling Christiandslund, må sikres ytterligere. Foto: Google street view

Skolebygget er fortsatt ikke trygt for elever og ansatte

Christianslund, et bygg tilhørende Frederik II videregående skole i Fredrikstad, kan tidligst åpne i uke ni, melder Østfold fylkeskommune. Bygget ble stengt på grunn av løse fasadeplater og asbest.

Byggeindustrien har tidligere skrevet om skolen som måtte holde stengt etter juleferien på grunn av asbestfunn og løse, utvendige betongplater. Stengingen berører om lag 500 elever direkte. Skolen har totalt 1.200 elever, fordelt på flere bygg.

Nå melder fylkeskommunen at ytterligere asbestfunn i bygget, som er fra 1968, forsinker ferdigstillelse og gjenåpning. Sikringsarbeidet på fasaden har også vist seg mer omfattende enn først antatt. 

Det var opprinnelig planlagt å åpne delvis allerede fra uke to, men den trinnvise åpningen vurderes nå som for krevende på grunn av arbeidene på stedet.

– Når fageksperter nå sier at de trenger mer tid på å sikre bygget helt, så lytter vi selvfølgelig til det. Det aller viktigste er at alle som oppholder seg på Christianslund skal være trygge og ha et trygt og forsvarlig arbeidsmiljø, sier Brynjard Rønningen, direktør for opplæring og kompetanse i Østfold fylkeskommune, i en pressemelding.

Direktør for opplæring og kompetanse i Østfold fylkeskommune, Brynjard Rønningen. Foto: Morten Brakestad/ Østfold fylkeskommune.
Direktør for opplæring og kompetanse i Østfold fylkeskommune, Brynjard Rønningen. Foto: Morten Brakestad/ Østfold fylkeskommune.

– Det er vurdert som nødvendig å utvide noen sikringstiltak for betongplatene. Det monteres blant annet flere bolter enn opprinnelig planlagt, opplyser Rønningen.

Målet nå er å kunne åpne igjen i uke ni, rett etter vinterferien, men opplæringsdirektøren er åpen for at også dette kan endre seg.

– Dette er pågående arbeid hvor vi kontinuerlig får mer kunnskap og informasjon, og gjør nødvendige tiltak og vurderinger underveis. Bygget åpner når det er trygt, og det må bare ta den tiden det tar. Samtidig mener entreprenørene at de nå har god oversikt over det totale omfanget. Jeg har derfor et godt håp om at vi kan ta imot elever ved de fleste av byggene ved Christianslund i uke ni, sier Rønningen.

Bygg som inneholder undervisningsrom, er blitt prioritert i fremdriftsplanen for gjenåpning, ifølge meldingen.

Skolen forlenger nå inngåtte avtaler om erstatningslokaler.