Skogeiere vant prinsippsak mot staten

1.500 skogeiere i Rogaland og Hordaland har i Oslo tingrett vunnet en fullstendig seier over Statens naturskadefond som har nektet å utbetale erstatning til skogeierlaget etter en storm i januar 2005.

Saken er prinsipiell og det finnes ikke tidligere dommer å vise til. Derfor er det stor sannsynlighet for at Høyesterett i siste instans vil avgjøre tvistesaken. Kommunal grunn

Det er ingen tvil om at skogeiernes kaianlegg på Nedstrand i Ryfylke ble ødelagt under en storm i januar 2005, og at taksten tilsier en erstatning fra Statens naturskadefond på 1,1 million kroner.

Problemet er at det finnes en unntaksbestemmelse i loven som gjelder kommunal, fylkeskommunal og statlig eiendom. Kommuner får ikke erstatning fra fondet, og området der skogeierne har bygget opp kaianlegget, er kommunal grunn, selv om skogeierne aldri har betalt leie.

– Feil juss Både fondet og ankenemnda for fondet har avvist kravet om erstatning ved å vise til at eier av grunnen er kommunen. Oslo tingrett mener erstatning skal utbetales fordi selve kaianlegget er privat og omfattes av hovedregelen i naturskadeloven og ikke unntaket som gjelder for kommuner. I dommen blir staten pålagt å betale alle saksomkostninger. Det er ikke avgjort om saken vil bli anket, men tingretten slår fast at ankenemnda har lagt til grunn feil juss, noe staten trolig vil ha Høyesteretts bekreftelse på før det blir godtatt.