Administrerende direktør Heidi Kielland i Treindustrien mener det ikke er grunnlag for å hevde at boligene blir dyrere med tiltakene i Skog22. Arkivfoto.

Skog22: - Ikke belegg for å hevde at boligene blir dyrere

Boligprodusentene mener Skog-22-utvalgets tiltak for skog- og trenæringen vil føre til dyrere boliger. Påstanden får Treindustrien til å reagere.

Skog22 beskriver i sin rapport flere vekstområder for skog- og trenæringen, en næring de mener har potensiale til å firedoble omsetningen sin. 

Blant annet trekkes økt bruk og innovativ bruk av tre som bygningsmateriale frem som et viktig tiltak.

– Problemet er at dette har en kostnad ved seg, og den er det alltid boligkjøperen som sitter igjen med. Jeg tror ikke de som har kommet med dette forslaget, har tenkt på de unge som skal inn på boligmarked med priser som allerede er skyhøye, sier Per Jæger, administrerende direktør i Boligprodusentenes til Nationen. Sitatet er gjengitt av NTB.

Skog22-medlem og administrende direktør i Treindustrien, Heidi Kielland, reagerer på uttalelsen.  

Treindustrien reagerer

Hun mener Per Jæger og Boligprodusentene ikke har belegg for å hevde at Skog22-tiltakene vil føre til dyrere bolig.

- Jeg stiller spørsmål ved grunnlaget for en sånn type påstand. Dette handler om å investere i fremtiden og fornybare ressurser og det er slett ikke sikkert at den billigste løsningen på kort sikt vil være den billigste på lang sikt - spesielt ikke i et miljøperspektiv, sier Heidi Kielland til Byggeindustrien.

"Baklengs inn i fremtiden"

Hun mener man går baklengs inn i fremtiden dersom man kun tenker kortsiktig gevinst i byggeprosjekter og glemmer livsløpsperspektivet.

- Vi er nødt til å kombinere flere typer fornybare bygningsmaterialer. Trebaserte løsninger i kombinasjon med andre fornybare materialer er spennende, og gjennom økt kompetanse må enda flere muligheter utløses, sier Kielland.