Skjoldnes

På Skjoldnes i Bergen har LAB Entreprenør ført opp seks bygg med til sammen 59 leiligheter for Skjoldnes Utvikling. Prosjektet preges av eksklusiv materialbruk og flotte uteområder.

Fakta

Sted: Skjoldnes, Fana, Bergen

Prosjekttype: Nybygg, leiligheter

Entreprisekostnad: 253 millioner kroner, uten merverdiavgift

Bruttoareal: 8.611 kvadratmeter

Byggherre: Skjoldnes Utvikling

Prosjektledelse: Erstad & Lekven Bergen

Totalentreprenør: LAB Entreprenør

Arkitekt: 3RW Arkitekter

Rådgivere: RIB: H2 Byggeteknikk l RIV: VB Tekniske l RIA: Sweco l RIBr: Konsepta l RIEnergi: Trond Wickman l RIVei og VA: A/Stab

Underentreprenører og leverandører: Belysning: Modular Lighting (Philips Norge) l Oppmåling: Exact Geo Survey l Grunnarbeid: Fyllingen Maskin l Anleggsgartner: Anleggsgartnermester Wikholm l Betongelementer: Nobi Voss l Stålarbeid: Alsaker Stål l Taktekking: Protan Entreprenør l Vinduer: H-Vinduet Magnor l Blikkenslager: Beslag og Balkonger l Tømrer: Byggmesteren Vest l Innredning: Interiør Snekkeriet l Maler: Malermester Christensen l Tepper: Øystein Tvedt og Teppehuset l Parkett: ABS Parkettgruppen og Format Gulv og Interiør l Rørlegger: Hundven & Monsen VVS l Elektro: Martin Preste-gård l Ventilasjon: VVT Service l Gassanlegg: Gass-Service l Heiser: Scan Heis l Branntetting: Damsgård Brannsikring l Lås og beslag: Låssenteret l Rekkverk: Rekkverk Spesialisten l Port: Portmakeren l Boss-sug: Envac Norge l Kjøkken, bad og garderobe: Kvänum Bergen l Kjøkken for bygg 6: Studio Sigdal Bergen l Byggevarer: Optimera

Prosjektet er tegnet av 3RW Arkitekter og ført opp i en totalentreprise. De seks byggene har fra to til fem etasjer og ligger rundt et stort, skjermet uteområde. Leilighetene har et samlet areal på cirka 8.600 kvadratmeter, eksklusiv parkering. LAB Entreprenørs entreprisekostnad er 253 millioner kroner, uten merverdiavgift.

Byggearbeidene for byggetrinn 1 startet i september i 2017 og skal fullføres i mars i år. Grunn- og betongarbeidene på byggetrinn 2 er i full gang.

Prosjektleder Tale Kleveland Spiten i LAB Entreprenør forteller at den største utfordringen i prosjektet er bruk av spesielle materialer og spesielt utstyr.

– Vi har brukt BIM som koordineringsverktøy i prosjektet og vi har praktisert lean, sier Spiten.

Majoritetseier Christian Foss forteller at Skjoldnes er utviklet over en periode på 15 år.

– Vi har utviklet prosjektet med inspirasjon fra hotellresorter og tatt inn ingredienser som passer med mest mulig rasjonell drift, sier Foss.

Foss sier at den del av prosjektet et er miljølokk over nærliggende motorvei på E39.

– Miljølokket vil dempe støy og redusere mengden av svevestøv i luften, samt binde sammen de tre byggetrinnene. Oppå miljølokket skal vi bygge et offentlig tilgjengelig parkanlegg som vederlagsfritt overdras til Bergen Kommune. Det vil inneholde Bergens første bane for padeltennis, som er verdens raskest voksende sport, multisportbane for blant annet fotball, badminton, bandy og håndball, bane for sandvolleyball, boulebane, parsellhager og turstier. Ved Nordåsvannet lager vi beachklubb for beboerne, med sjøhus for kajakker, kanoer og stand up padel og gode muligheter for bading og fiske, forteller Foss.

Helhetlig og attraktivt bomiljø

Arkitekt Jakob Røsvik i 3RW Arkitekter forteller at prosjektet kan karakterers som et infill-prosjekt i spredt bebygget boligområdet tett på Bergen sentrum.

– Tilpasning til eksisterende landskap og boligmiljø har vært viktige premisser. I tillegg har forhold knyttet til fjernvirkning vært viktig særlig med tanke på at prosjektet vil være synbart fra vernet bygningsmiljø på Troldhaugen (Edvard Griegs bolig, nå museum og konsertscene). Gjennomføring av prosjektet forutsetter etablering av et miljølokk over E39 i cirka 250 meters lengde. Miljølokket skal sikre akseptable støy- og svevestøvforhold i boligområdet og innrettes med en offentlig park. Tiltaket omfatter en rekke fellesfunksjoner i tillegg til boligene. Herunder nevnes felles naust for oppbevaring og sjøsetting av kajakker, felles tennisbane, felles gjesteboliger og mulighet for bevertning, sier Røsvik.

Prosjektet er utformet i samsvar med gjeldende reguleringsplan som stiller strenge krav til utforming av bebyggelsen, herunder også materialbruk i fasader og tak.

– Ved utvikling av prosjektet er det lagt vekt på å utvikle et prosjekt som harmonerer med det tilstøtende landskap. Valg av naturlig materialer i fasader, bruk av sedum på tak og en generell avdempet fargebruk har i denne sammenheng vært viktige virkemidler. Det er lagt vekt på bruk av kvalitetsprodukter i prosjektet og i tillegg har vi vært heldige med å få samarbeide med dyktige fagfolk. Sistnevnte har vært en viktig faktor for at byggeri og uteområder framstår med god kvalitet, sier han.

Fokus på fremtidige beboere og det å skape et godt bomiljø har også vært sentralt i prosjektet. Samlet sett har boligprosjektet stor variasjon i boligtyper.

– Enkelte av boligene er av typen townhouse og er utformet over to plan. Størrelse og utforming av private uterom varierer også mye. Prinsippet om å utvikle et mangfold av boligtyper har vært viktig for å skape et mangfoldig bomiljø hvor flest mulig brukergrupper kan føle seg hjemme, sier Røsvik.

Røsvik sier at prosjektet har vært utviklet i tett samarbeid med byggherre og entreprenør.

– Valg av materialer, utforming og detaljløsninger har vært grundig behandlet opp mot prosjektets overordnede målsetninger om å skape et helhetlig, imøtekommende og attraktivt bomiljø. Dette har vært viktig med tanke på å skape et bomiljø hvor også detaljene bygger opp omkring prosjektets overordnede ambisjoner, sier Røsvik.

Han sier at alle prosjekter med et høyt ambisjonsnivå er utfordrende. Dette gjelder også for boligprosjektet på Skjoldnes.

– Alle bygninger i prosjektet har ulik utforming og behovet for å utvikle egne detaljløsninger har derfor vært stort. I tillegg har hele prosjekteringsgruppen lagt stor vekt på å etterkomme kjøpernes ønsker for individuell tilpasning av deres bolig. Dette har fordret tett og kontinuerlig dialog med kjøperne for å finne de gode løsninger. Tett dialog med sluttbrukerne kan være krevende, men samtidig mener vi at dette en viktig forutsetning for at byggeprosjekter blir vellykkede, sier Røsvik.

59 leiligheter

Leilighetene er fra 80 til 190 kvadratmeter. Standarden er svært høy og kjøperne hadde mange tilvalgsmuligheter. En eldre verneverdig villa tegnet av Frederik Konow Lund ligger ved innkjøringen til prosjektet. Den skal restaureres i samarbeid med Byantikvaren i Bergen og vil romme fellestjenester som blant annet kafe og vil gi mulighet for leie av kontorplass. Alle leilighetene får to inntrukne terrasser, med glassrekkverk mot vannet og med rekkverk av smijern på den andre siden. Det ligger et parkeringsanlegg under hver rekke med bygg og alle leilighetene kan kjøpe en eller to biloppstillingsplasser. Alle leilighetene er utformet i samsvar med Tek10 tilgjengelighetskrav. Uteområdet mellom rommer en (barnesikret) karpedam, sittegrupper, gangstier og arealer i granitt eller skifer, plen, busker, trær og belysning. Det er god tilkomst til Nordåsvannet.

Ved Nordåsvannet

Skjoldnes ligger ved Nordåsvannet, ikke langt fra Edvard Griegs hjem Troldhaugen, med gangavstand fra Nesttun sentrum og Bybanen. Tomten for første byggetrinn er på cirka åtte mål og hadde fjell og løsmasser i grunnen. Det er tatt ut cirka 22.000 kubikkmeter masse fra tomten. Hele tomten for prosjektet er cirka 43 mål (byggetrinn 1, 2, 3 og parken på miljølokket).

Mot Nordåsvannet har entreprenøren beskyttet flere gamle trær. En del rododendron-planter ble tatt ut fra tomten og skal replantes.

Betongbygg

De seks bygningskroppene er enten rektangulære eller svakt vinklet. Bærende konstruksjon er i plasstøpt betong og det har gått med 6.128 kubikkmeter ferdigbetong. Trapper er levert som betongelementer. Takene har noen graders fall og er tekket med sedum. Fasadene er kledd med natursteinsforblending og båndtekket sink. Det er Superwood på terrassene og i inntrukne balkonger. Gulvene i leilighetene har enstavsparkett som standard. De fleste himlingene er nedsenket.

Tre byggetrinn

Det er cirka 250 millimeter isolasjon i ytterveggene. U-verdien er på 0,9 for vinduer og dører samlet. Både leiligheter og garasjeanlegg er sprinklet. Uteområdene har universell tilgjengelighet.

LAB Entreprenør er i gang med byggetrinn 2, som skal omfatte 65 leiligheter. Senere kommer et tredje byggetrinn.

Da byggeaktiviteten var på topp var 120 personer med, og Skjoldnes er ført opp uten fraværsskader.

Skjoldnes er prosjektert og ført opp etter Tek10. Oppvarming er basert på fjernvarme og skjer med vannbåren gulvvarme. Leilighetene er i energiklasse B. Leilighetene har balansert ventilasjon med varmegjenvinning.


Flere prosjekter