Skibladnersvingen

DCIM\100MEDIA\DJI_0027.JPG

De 29 leilighetene har fritt utsyn ut mot Vorma, og den vestvendte strandbeliggenheten er en av Eidsvolls beste. Så var det også 92 som satte seg opp på interesselista da prosjektet ble lagt ut for salg.

Fakta

Sted: Eidsvoll

Prosjekttype: Leilighetsbygg med 29 leiligheter

Areal BRA: 3.482 kvadratmeter

Byggherre: Skibladnersvingen AS

Totalentreprenør: Backe Romerike

Kontraktssum eks. mva.: 64 millioner kroner

Arkitekt: Stein Halvorsen Arkitekter

LARK: Øvre Romerike Prosjektering

Rådgivere: RIB: Norconsult I RIV: Unionconsult I RIE og utførende: BTA Elektro I RIBR: FireFly I RIAKU: Brekke & Strand I RIG: Løvlien Georåd

Underentreprenører og leverandører: Grunn og utomhus: Ole M. Almeli I Plattendekker: Con-Form I Konstruktivt stål: Byemark Stål I Balkonger og trapper: UBAB I Gulvstøp, avretting og lydgulv: Gauksås Gulvstøp I Ferdigbetong: Betong Øst I Armering: Norsk Stål I TRP tak: Tata Steel I Rørlegger: NRA Øst I Ventilasjon: Gunnar Jensen I Taktekking: Protan I Innervegger og himlinger: Byggmontasje Øst I Maler: Artea Malerservice I Flis: Murmester Rolf Holm I Parkett: Bo Andrén Norge I Fast innredning: Sigdal I Heis: Orona I Vinduer: Lian Trevarefabrikk I Dører: Attre I Lås og beslag: Lås & sikring I Blikkenslager: RS Blikk & Miljømontasje I Fasadeplater: Cembrit I Rekkverk: Jotne Ankers I Glass- og aluminiumsdører: Glassteam I Branntetting og-isolering: Oslo Brannsikring I Metallboder: Teambygg I Sol avskjerming: Hella I Garasjeport: Assa Abloy I Byggevarer: Maxbo

Med en kontraktsverdi på 64 millioner kroner eksklusive avgifter har Backe Romerike AS i en totalentreprise oppført det 3.482 kvadratmeter store bolig-prosjektet. Denne summen inkluderer ikke grunnarbeider. Bak byggherre Skibladnersvingen AS befinner Sisa Invest AS seg, et selskap der Bjørn Dæhlie sitter i førersetet.

I hver av boligblokkas fire første etasjer ligger sju leiligheter med varierende størrelser fra 56 til 102 kvadratmeter BRA. Den siste leiligheten på 331 kvadratmeter ligger inntrukket i femte etasje omkranset av en større takterrasse.

Stein Halvorsen Arkitekter AS har lenge samarbeidet tett med Bjørn Dæhlie i diverse prosjekter, og står også bak utformingen av Skibladnersvingen. For arkitekten var det viktig å ta vare på nærkontakten med Vorma og strandpromenaden.

Alle vendt mot elva

– Kollen i bakkant var en premissgiver, som medførte en liten begrensning av etasjehøydene. Bygget måtte ikke ligge høyere enn den kollen. Blokka ligger på tvers av utsiktsretningen, der hovedgrepet var å få lagt alle leilighetene vendt mot Vorma. Ingen av leilighetene vender kun mot svalgangssiden i øst. Den fremstår ikke som en typisk svalgang, men er delvis bygget inn, og rommer også flere av bodene. Hadde vi lagt inn gjennom-gående leiligheter uten svalgang, måtte vi ha inn minst to heisbatterier. Det ville spist mye av et areal som i utgangspunktet ikke er så stort, forteller Stein Halvorsen.

Tomta ligger delvis utfylt i vann, tidligere gikk elvebredden på Vorma omtrent diagonalt gjennom fotavtrykket på bygget.

– Utfyllingen er tre til fire meter dyp, og består av rundt 3.000 kubikkmeter med sprengstein – en jobb det tok cirka en måned å utføre. Området er flomutsatt, men i normalår vil det ikke bli utfordringer. Det er ikke gjort ytterligere sikringstiltak, med flommur eller liknende. Ved en eventuell 200-årsflom er det beregnet at vannet skal komme inn i garasjen, sier Henrik Huseby, prosjektleder i Backe Romerike.

Letthet

Det femetasjes bygget har tradisjonell bæring med betong, stål og plattendekker. Balkonger og trapper er prefabrikkerte. Ytterveggene er i bindingsverk, utlektet for Cembritplater. Vertikale stolper med MøreRoyal på svalgangssiden og på garasjeveggen står som en kontrast til det lyse uttrykket.

– Vi ønsket fra planleggingsstadiet å ha et så transparent bygg som mulig. Glassrekkverk uten håndløpere på balkongene bidrar til den lettheten som var målet hele veien, forklarer Halvorsen.

Det er fjernvarme i alle leilighetsgulv, de fleste fellesarealer, foran inngangsparti og ved nedkjøring til garasjen. Selve garasjeanlegget har direkte inngang fra inngangspartiet og er påkostet med systemhimling og hvite betongvegger. Den opprinnelig planlagte asfalten i garasjen er oppgradert til betonggulv.

Krevende vindusformater

En del av lettheten i designet ligger i store vindusflater, som både slipper inn dagslys til boenhetene, men som også gir prosjektet et skinnende og speilende uttrykk der det ligger nærmest uti Vorma.

– Det er store vinduer med utvendig karm på 2,4 meter som går fra parkett opp til gipshimling. De lengste var tre meter brede, ikke en entreprenørs drøm når de tyngste kunne veie godt over 300 kilo. De ble løftet inn med tårnkran, og videre inn med vindusheiser. Men til syvende og siste måtte de lirkes på plass med håndkraft. I toppetasjen er det en himlingshøyde på 2,7 meter, så der var de enda tyngre. Det er ikke nødvendigvis de største som veier mest, men de med høye brann- og lydkrav, presiserer Huseby.

Høy standard

– Skibladnersvingen AS har lagt inn en del elementer for å høyne standarden i leilighetene betraktelig. Det er plassbygde bad, lokale ventilasjonsaggregater, en stavs parkett og integrerte downlights i kjøkken, bad og entré. Men tilvalget på elektro har vært stort, der enkelte har komplettert med flere downlights i oppholdsrom og i soverom. Endringsnivået i toppleiligheten var stort, det har nesten vært et prosjekt i seg selv, sier Huseby.

– Byggetiden på 12 måneder har vært relativ kort. Råbygget brukte vi seks måneder på, de siste seks til å fullføre de innvendige arbeidene. Kjøperne er kvalitetsbevisste kunder med høye forventninger. Det har satt sitt preg på prosjektet, men vi har allikevel løst oppgavene med et høyt finishnivå, avslutter Huseby.