Skedsmo Senter

Et lyst og inviterende tilbygg gir vesentlig bedre logistikk og handleopplevelser, og binder de eksisterende delene av Skedsmo Senter bedre sammen.

Fakta

Sted: Skedsmokorset

Prosjekttype: Utvidelse / oppgradering kjøpesenter

Bruttoareal: 3.600 kvadratmeter

Byggherre: SRP Skedsmosenter SA

Totalentreprenør: Håndverkskompaniet

Kontraktsum eks. mva.: 107 millioner kroner

Arkitekt: AMB Arkitekter

Interiørarkitekt: Radius Design

LARK: tegn_3

Rådgivere: RIB: Dr. techn. K. Apeland l RIV vent: Energima l RIV rør: Total VVS l RIE: Memo Elektro l RIBR: PID Solutions

Underentreprenører og leverandører: Elektro: Memo Elektro l Rør: Total VVS l Ventilasjon: Energima l Riving: Norprodukter miljø l Grunnarbeider og utomhus: Arco Entreprenør l Prefab betong: Spenncon l Armering: Tømmerholt Armering og Submet l Plasstøpt betong: Submet l Himling: Bærum Byggmontering l Fasade / sandwich: Br. Iversby l Taktekking: Protan l Brannsikring: Røsholt Bruun l Stikker: Geoplan 3D l Stillas: Christiania Stillas l Naturstein: Naturstein Montering l Stål: Euroweld l Flis: BBM i Karlstad l Epoxy: Hesselberg Bygg l Maler: Trestandard l Rulletrapp: Thyssen Elevator l Rullegitter / branngardin: Haby l Heis: Orona l Matteleverandør: Matte-
leverandøren l Belegningsstein: Lintho Steinmiljø l Glass, fasader, glassdører og -felter: Glassteam l Blikkenslager: Storo Blikkenslagerverksted l Butikkfronter: Hoff Snekkerverksted l Flytsparkel: Multigulv l Lås og beslag: Bergheim Lås l Gummi-
dekke: Sandvik Bygg l Porter: Monterings-Service AS Norport l Materialleverandør: Maxbo Proff Sinsen l Dører: Sentrum Bygg l Rekkverk: Røa Blikkenslagerverksted l Gitter: Ulefoss

Skedsmo Senter består av flere bygningskropper – de eldste er fra 1980-tallet – og har vært gjennom flere ombygginger og volumøkninger i årenes løp. Lokalsenteret på Skedsmokorset består ellers av kontorer, ulike helserelaterte bedrifter, helsestasjon, bibliotek og et samfunnshus som sto ferdig i 1986.

Scala Retail Property AS (SRP) inngikk avtale med ICA om kjøp av senteret i 2016.

– SRP bygger ikke de store, tradisjonelle kjøpesentrene, men vi satser mer på sterk daglig handel i lokalmiljøet. Vi har en klar strategi i å investere i mellomstore kjøpesentre med lokal forankring og å ta grep for å utvikle dem videre, bekrefter Per-Christian Kjellgren, leder for utvikling & prosjekt i SRP.

Torgrom og strøkstorg

De eksisterende byggenes tilsynelatende tilfeldige plasseringer hadde skapt en hesteskoform, som ga muligheter for å legge det nye volumet mellom dem. Under det store torget foran den nye hovedinngangen ligger det nye parkeringsarealet, med atkomst via rullebånd direkte opp i et stort åpent torgrom i senterets nye del.

– Nybygget har en sentral plassering med en lys utforming, der en stor glassfasade åpner opp for utsikten mot dalen og Skedsmo Bygdemuseum i vest. Glasset i det nye volumet er ikke en barriere, men et bindeledd mellom torgrommet inne i senteret og uteplassen med strøkstorg over parkeringsdekket. Den saksede glassfasaden har et delvis utkraget tak over strøkstorget, som gjør at det kan brukes hele året til ulike aktiviteter og sammenkomster, forklarer Mario Obmascher i AMB Arkitekter.

Utvidelsen av butikkarealene er på 3.600 kvadratmeter, det gir en god tilvekst til senterets eksisterende 15.500 kvadratmeter.

Totalentreprenør er Håndverkskompaniet, som har lang erfaring i ombygging av kjøpesentre. Alle har en fellesnevner som Håndverkskompaniet er godt kjent med: de har alle vært sentre i full drift.

Også gang- og sykkelvei

– Utfordringen var ikke bare et senter i full drift, men også at vi har bygget på alt som var av parkeringsarealer. Siden det også skulle etableres omfattende utomhusarbeider hadde vi laget en plan som var utfordrende nok. I tillegg ble vi nødt til å bygge 275 meter med gang- og sykkelvei samtidig. Den hadde vi planlagt å utføre til våren neste år. Det medførte en krevende situasjon for de utførende, men også for driften av senteret på grunn av arbeider rundt på alle kanter av senteret i en periode på om lag tre uker, sier prosjektsjef i Håndverkskompaniet, Sivert Varvin.

Den fysiske oppstarten var i desember 2016, med kontraktfestet overlevering i november året etter – i god tid før julehandelen satte inn for fullt i år. Håndverkskompaniets to prosjektledere Jon Henie og Terje Dysvik fordelte gjøremål og oppgaver broderlig mellom seg.

– Størrelsen på prosjektet og byggetiden gjorde at dette var en av suksessfaktorene for gjennomføringen, påpeker Varvin.

Det er tatt ut 9.000 kubikkmeter løsmasse og cirka 8.500 kubikkmeter fjell ved utgraving for parkeringskjelleren. I forbindelse med grunnarbeidene for p-huset ble det for øvrig avdekket en del dårlig fundamenteringsarbeid av det eksisterende senteret. Dette ble løst med diverse stål- og betongløsninger.

– Nybygget har hulldekker med spenn på opptil 16 meter. Det gjorde at vi internt med prosjektering og ved gjennomføring var avhengige i alle ledd av å ha stort fokus på KS-arbeidet samt et senter i drift. Det gjorde det enklere at vi har hatt med oss underentreprenører vi har brukt på prosjekter tidligere. De forstår hvorfor vi legger så stor vekt på dette, forteller Varvin.

– I den eksisterende delen er det gjort lite ombyggingsjobber. De store tingene som er gjort der er som et tillegg til Håndverkskompaniets totalentreprise, så som installasjon av rullebånd og utvekslinger i konstruksjoner. Kontraktsgrensesnittet er mellom eldre og ny bebyggelse. Det er flere grunner til at vi valgte å dele kontraktene opp; eldre bygningsmasse kan inneholde så ymse, og erfaringen sier oss at det er lettere å ha kontroll på et stort prosjekt når det gjøres slik, sier Kjellgren.

Fase 2 i prosjektet ligger mot sørøst og skal overleveres til våren. Denne bygningsdelen vil også inneholde butikkarealer som skal kobles til den eksisterende delen av senteret.

– Utfordre oss selv

Kjellgren understreker at det alltid er en utfordring å få et nybygg til å fungere med det eksisterende, som for eksempel å få kundestrømmene dit man vil, plassering av ankerleietakere og løsninger når det gjelder shopfronter.

– Bak interiørgrepet her ligger det mye godt arbeid i samspillet mellom AMB Arkitekter og interiørarkitekt Radius Design.

– Det gjelder å utfordre oss selv for å bli bedre. Da må vi som oppdragsgivere bli flinkere til å stille de rette kravene til entreprenør, arkitekt og interiørarkitekt. Man må pushe for å få opp det beste. Det er vår rolle som jeg synes vi har lykkes med på Skedsmo Senter, avslutter Kjellgren.

– Selv om det er blitt et moderne senter, skal det være folkelig og varmt, og ikke for stramt i formen. Vi er godt fornøyd slik Skedsmo Senter nå fremstår, spesielt fellesarealer, åpenheten og de store glassfasadene. Det overordnede grepet i Skedsmo Senter er blitt akkurat slik vi håpet på, slår Obmascher fast.


Flere prosjekter