Fra venstre sittende: Niklas Skattum – eier og investeringssjef finansielle investeringer i Skattum Holding, Stian Strand Molstadkroken, daglig leder i Skattum Vekst og investeringssjef industrielle investeringer i Skattum Holding, fabrikkleder Erik Kolstad, og daglig leder Dag Sveinung Liven i Opplandske Betong.

Skattum Vekst blir hovedeier i Opplandske Betong

Skattum Vekst AS har inngått en avtale om kjøp av 51 prosent i Opplandske Betong Gruppen AS.

– I Skattum Vekst får Opplandske Betong en langsiktig og aktiv eier. Skattum Vekst sin inntreden vil gi nødvendig soliditet for selskapets videre vekstambisjoner. Samtidig vil Skattum Vekst tilføre selskapet kompetanse, kapasitet og nettverk, sier daglig leder Dag Sveinung Liven i Opplanske Betong Gruppen, i en pressemelding fra selskapene.

Skattum Vekst

Skattum Vekst er et investeringsselskap med fokus på industrielle investeringer. Selskapet er heleid av Skattum Holding AS som eies av Ted Skattum, og har kontorer på Gjøvik og i Oslo. Skattum Holding er et investeringsselskap med aktivt eierskap i eiendom, verdipapirer, venture og industrielle selskaper. Kilde: Skattum Vekst.

Opplandske Betong har fabrikk på Dokka i Oppland og produserer og leverer både betongelementer, ferdigbetong og fasade- og utsmykningsprodukter. Selskapet leverer komplette bæresystemer i betong, stål og tre, og har som ambisjon å øke industrialiseringen av byggeprosesser.

Der fire siste årene har Opplandske Betong tredoblet omsetningen og ifølge meldingen forventer selskapet en omsetning på rundt 200 millioner i 2020. Utover fabrikken på Dokka har Opplandske Betong etablert salg- og prosjekteringskontor på Gjøvik og i Oslo, og har i dag totalt 85 ansatte.

– Opplandske Betong er en spennende aktør i markedet for

prefabrikkerte betongelementer, et marked som Skattum Vekst har store forventninger til. Skattum Vekst har allerede investeringer innenfor trebaserte byggeelementer gjennom Landheim AS og anser at betong og tre utfyller hverandre på en god måte, sier investeringssjef Stian Molstadkroken i Skattum Holding AS.

Selskapets aksjonærer  etter emisjonen og aksjekjøp

Skattum Vekst AS (51 prosent),
Flexi Holding AS (13,1 prosent),
Liven Holding AS (13,1 prosent),
Veståsen Holding AS (13,1 prosent),
OTH Holding AS (4,4 prosent),
KBBA Holding AS (2,6 prosent),
Lasse Myhre Invest AS (2,6 prosent)

– Kompetansen og posisjonen i markedet Opplandske Betong besitter gjør dette til investering Skattum Vekst har store forventninger til. Dette kombinert med felles vilje og evne til utvikling og vekst underbygger at det nye eierskapet er en perfekt match, fortsetter Molstadkroken.

Det blir ingen endring i dagens ledelse. Stian Molstadkroken blir ny arbeidene styreformann i Opplandske Betong Gruppen.