Skatteetaten oppdaget EØS-feil – vil ikke gå gjennom gamle saker

En ansatt i Skatteetaten varslet om feiltolkning av EØS-reglene i 2010. En stor gruppe utenlandske arbeidere har tapt opptil 30.000 kroner i året.

Skatteetaten rettet feilen da EUs kontrollorgan ESA påla Norge å endre praksisen i fjor, skriver Klassekampen.

Feilen har gjort at mange utenlandske arbeidere har blitt nektet pendlerstatus og dermed skattefradrag. Det er uklart hvor mange som er rammet, og pendlerne må selv ta initiativ for å få riktig skatteoppgjør.

Etaten har krevd at familiependlere må kunne dokumentere at de har minst tre til fire hjemreiser i året for å få status som pendler. Fradraget kan redusere skatten med inntil 30.000 kroner årlig.

Finansdepartementet har nå endret praksis. Likevel vil ikke departementet pålegge Skatteetaten å gå gjennom alle gamle saker på nytt, skriver avisen.

– Finansdepartementet legger til grunn at skattyter kan endre skattemeldingen også for inntektsår før 2018 etter vanlige regler. Det betyr at skattyter kan få endret fastsettingen for inntil fem år tilbake i tid i samsvar med hvordan pendlerreglene nå blir praktisert. Skattyter må da sende inn enten en ny skattemelding eller en klage, og vil få korrigert sitt skatteoppgjør på denne bakgrunn, skriver seniorkommunikasjonsrådgiver Helene Megaard i Finansdepartementet til avisen.

Det var en ansatt i Skatteetaten som varslet om feilen i 2010. Skatteetaten svarer at det ikke er uvanlig med faglig diskusjon om regelverkstolkning i etaten og sier de lytter til og vurderer alle innspill de mottar.