18. august var det 224 utestående tilbakebetalingskrav, ifølge Skatteetaten, som sier disse kravene beløper seg til rundt 10 millioner kroner. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Skatteetaten har bedt bedrifter betale tilbake 160 millioner kontantstøttekroner

Skatteetaten har sendt 3.000 krav om tilbakebetaling av kontantstøtte for til sammen 160 millioner kroner.

18. august var det 224 utestående tilbakebetalingskrav, ifølge Skatteetaten, som sier disse kravene utgjør rundt 10 millioner kroner, skriver E24.

Av disse er det rundt 100 selskaper som ikke har betalt inn og krav har forfalt, og som dermed vil bli gjenstand for tvangsinnkreving. Fram til nå har Skatteetaten kun anmeldt tre av sakene.

– Vi gjør fortløpende vurderinger av ordningen, og så langt har vi ikke oppdaget omfattende misbruk, sier fungerende skattedirektør Eve Vangsnes Bergli.

Så langt har 765 saker blitt vurdert for etterkontroll av Skatteetaten. Av disse har man kikket på 434 saker, hvor det i 206 av dem har blitt varslet «endring», noe som betyr at man må betale tilbake støtten om den er gitt på feil grunnlag.

Det er ulike årsaker til at selskaper mottar tilbakebetalingskrav fra Skatteetaten. Det mest alvorlige er der etaten går inn og etterkontrollerer og finner at selskapet ikke har krav på støtte.

I slike tilfeller kan Skatteetaten ilegge sanksjoner på samme måte som ved tilleggsskatt, og virksomheten vil da måtte tilbakebetale pengene som er uberettiget mottatt, i tillegg til et straffebeløp på 30 eller 60 prosent.