Ved årsskiftet hadde Skatteetaten nesten 5.000 aktive nedbetalingsavtaler med virksomheter og personer om utsatte skatte- og avgiftskrav som følge av koronasituasjonen. Til sammen utgjør dette rundt 2,4 milliarder kroner. Illustrasjonsfoto: Lise Åserud / NTB

Ved årsskiftet hadde Skatteetaten nesten 5.000 aktive nedbetalingsavtaler med virksomheter og personer om utsatte skatte- og avgiftskrav som følge av koronasituasjonen. Til sammen utgjør dette rundt 2,4 milliarder kroner. Illustrasjonsfoto: Lise Åserud / NTB

Skatteetaten har 2,4 milliarder kroner utestående i koronautsatte krav

Ved årsskiftet hadde Skatteetaten nesten 5.000 utsatte skatte- og avgiftskrav som følge av koronasituasjonen. Kravene gjelder både privatpersoner og foretak.

Da ordningen med å utsette skatte- og avgiftskravene startet, ble det gitt utsettelser for litt over 5 milliarder kroner. Per 31. oktober 2021 var beløpet redusert til 4,5 milliarder kroner, og omfattet omtrent 9.400 aktive avtaler.

– Ved årsskiftet har vi 5.000 aktive avtaler, som til sammen utgjør 2,4 milliarder kroner. Det vil si at 4.400 avtaler er avsluttet siden oktober, sier divisjonsdirektør Cecilie Solum i Skatteetaten.

Avtalene som er avsluttet, har enten blitt fullt ut innbetalt, misligholdt eller falt ut på en annen måte.

På grunn av nye koronarestriksjoner er betalingsfristen for de aktive avtalene utsatt fra 31. desember 2021 til 31. mars i år. Skatteetaten kan derfor ikke si med sikkerhet hvor mange som vil få betalingsproblemer og muligens gå konkurs som følge av brudd på avdragsordningen.

Etaten venter imidlertid en økning i antall konkurser etter 31. mars.