SkatteFUNN er åpnet!

Nå er SkatteFUNN-ordningen operativ. Dette er godt nytt for små og mellomstore foretak som arbeider med forskning, utvikling og nyskaping.

SkatteFUNN-ordningen er iverksatt. Den retter seg mot foretak som driver utviklingsarbeid og nyskapning i eget foretak eller sammen med FoU-institusjoner. Foretakene må sende prosjektsøknader til SkatteFUNN. Godkjente prosjekter gir, etter visse rammer, rett til ekstra fradrag på skatten (inntil 20% av prosjektkostnadene). Søkere som eies med 25% eller mer av virksomheter som er større enn EUs SMB-definisjon (flere enn 250 ansatte), får 18%, mens alle andre får 20% skattefradrag for direkte og indirekte prosjektkostnader. Foretaket må være skattepliktig til Norge. Foretak som ikke er i skatteposisjon, vil få det beregnede fradragsbeløpet utbetalt over likningen. Den øvre prosjektrammen er 8 mill. kroner pr.år, som gir et skattefradrag på inntil 1,6 mill. kr. Ordningen omfatter prosjekter som er startet etter 1.januar 2002.