Skarven

Illustrasjon: LINK arkitektur/Mir

Det gamle industriområdet Damgårdssundet i Bergen er i ferd med å gjennomgå entotal-forvandling. Bolig- og næringsbygget Skarven er en viktig del av transformasjonen.

Fakta

Sted: Bergen

Prosjekttype: Nybygg, bolig

Byggekostnad eks mva:
145 millioner kroner

Bruttoareal: 10.700 kvm

Tiltakshaver: BOB Eiendomsutvikling

Totalentreprenør og PGL: Strand

Arkitekt: LINK arkitektur

Landskapsarkitekt: Multiconsult

Rådgivere: RIB: Holst & Valen l RIV (San): Contech og Arna & Åsane Rørleggerservice l RIV (vent): VVT l RIEnergiberegning: Miljøconsult l RIE: Bergen Elteknikk l RIAku: Sweco Norge l RIGeo: Multiconsult l RIBr: Firesafe Consulting l RIHeis: HK- Service

Underentreprenører/leverandører: Oppmåling: Geosurvey l Riving: AF Decom l Sprengning og graving: Fyllingen Maskin l Peling og spunting: Nordenfjelske spunt og peleservice l Bossug: Bossug l Betongelementer: Con-Form og Nor Element l Gulvstøp/ summing: Hummervoll Industri-
belegg l Taktekking: Fløysand Tak l Glass, alu. og ytterdører: John Holvik l Fasade og rekkverk: ProffTrapp l Metallarbeider: BSI Service l Vinduer og balkongdører: H-vinduet Magnor l Innerdører og parkett: Format l Blikkenslager: Blikkenslager Haugjord l Tømrer: Berland Bygg l Maler: Malerfirma Monsen l Gulvlegger næringdel: Paul I Kronheim l System-
himlinger i næringsdel: Innomhus l Mur, puss og flis: INVEST l Flis-
arbeider: Murmester Terje Dyngeland l Rørlegger: Arna & Åsane Rørleggerservice l Baderomskabiner: Contech l Elektro: Bergen Elteknikk l Ventilasjon: VVT l Branntetting: Protectio l Lås og beslag: Låsservice l Kjøkken og garderobe: HTH Kjøkkenforum Bergen l Heiser: HK-Service l Anleggsgartner: Anleggs-
gartner Magne Løvaas l P-anlegg: Multiparkering l Byggevarer: Byggeriet l Maskinutleie: FM Utleie

Skarven er tegnet av LINK arkitektur og ført opp i totalentreprise av Strand for tiltakshaver BOB Eiendomsutvikling. Skarven har inntil åtte etasjer og et samlet areal på 10.700 kvadratmeter. Bygget inneholder 70 leiligheter, parkering for 86 biler og en stor næringsdel.

– Størrelsen på leilighetene varierer fra 40 til 150 kvadratmeter. 65 av de 70 leilighetene har egne balkonger eller terrasser, og de største takterrassene er på 100 kvadratmeter, sier prosjektleder Audun Nygard i Strand.

Beboerne har også tilgang til flere felles takterrasser, og nedover i etasjene er det næringslokaler.

– Næringsdelen er på 2.000 kvadratmeter, fordelt på 500 kvadratmeter i første etasje og 1.500 kvadratmeter i andre etasje. Lokalene vil bli innredet som kontorer, sier daglig leder Terje Nøttveit i Strand.

Prosjektsjef Ole Herbrand Kleppe i BOB Eiendomsutvikling synes Skarven har blitt et flott prosjekt og at Strand har gjort en god jobb.

– Vi er godt fornøyd med samarbeidet. Utviklingen i Damgårdssundet går som planlagt. Vi er godt i gang med Viken Amfi, og er snart i gang med Kronviken, sier Kleppe om Damsgård som er i ferd med å forvandles fra industriområde til et moderne bolig- og næringsmiljø.

Egenart, variasjon og spenning

LINK arkitektur arbeider med en rekke prosjekter i Damsgård-om-rådet. De har bevisst søkt å gi prosjektene en tydelig arkitektonisk profil som gir egenart til hvert enkelt prosjekt, men som også er med å gi området arkitektonisk variasjon og spenning.

– Damsgård gjennomgår en radikal transformasjon, og vi begynner nå å se konturene av hvordan området kommer til å bli, sier sivilarkitekt Svein Kronhaug.

– Det er viktig at byggene i et område sammen skaper en helhet, men for beboerne er også byggets identitet viktig for tilhørigheten. Et tydelig arkitekturspråk, gode lyse leiligheter, funksjonelle og vakre uteområder er viktige kvaliteter som gjør det attraktivt å bo i bygget, sier Kronhaug.

Mangfold i gatebildet

Forretningsarealene i de tre nederste etasjene skal være med å skape mangfold og liv i gatebildet.

– Tomten var detaljregulert da LINK arkitektur fikk oppdraget og vi har arbeidet mye med å skape liv og variasjon innenfor de gitte rammer, med sprang i fasaden, tydelige inngangsparti, farge og materialvalg. Bygget er lagdelt med en tung sokkel med næring og garasje og lette bygningskropper med boliger som svever over sokkelen. Overgangen mellom næring og bolig er i tredje etasje markert med store glassfelt og transparente plater.

Kronhaug sier at alle utearealer ligger internt i gårdsrommet og på takene, i tillegg har de fleste leilighetene egne balkonger. En gangvei gjennom prosjektet fra Damsgårdsveien til Michael Krohns gate er blitt et sentralt arkitektonisk element. Inne i gårdsrommet er utearealet over to plan og danner hengende hager. Sokkelen er i mørk tegl som speiler områdets historiske arkitektur med industrielle teglbygninger og over dette er det en platekledning med et fargevalg som tar opp i seg tradisjonelle fargenyanser fra området, mosegrønt og hvitt.

– Prosjektet fremstår avdempet og tilpasset både områdets historie og nye identitet, sier Kronhaug.

Tomt på to mål

Tomten i Damsgårdssundet er på cirka to mål. Grunnen består av sprengsteinsmasser på fjell. Før byggestart rev AF Decom noen murer fra et tidligere bygg på tomten rives. Inn mot Michael Krohns gate i bakkant av tomten satte

Nordenfjelske spunt og peleservice ned en 70 meter lang spuntvegg for å hindre utglidning på tomten. Spuntveggen som står igjen.

Bygget står på 55 stålkjernepeler fra 3 til 9 meter med diameter 90 til 180 mm (samlet lengde er 302 meter), slått ned av Nordenfjelske spunt og peleservice.

Betong og stål

Leilighetene i Skarven ligger i to punkthus som går fra tredje til åttende etasje. Mellom punkthusene er det et mellombygg og en stor takhage. Bunnen i multiparkeringsanlegget ligger på kote 0,5 og er støpt vanntett.

Bærende konstruksjon består av plasstøpte dekker og søyler av stål og plasstøpt betong. Vegger og trappesjakter er prefabrikkerte. Takene har fall med ulike vinkler. Fasadene på næringsdelen har teglforblending. Videre opp er det lysegrønne fasadeplater fra Trespa og hvite Rodeca-plater. Leilighetene har parkett på gulv og hvite vegger. Badene er levert som ferdig flislagte kabiner.

– Det har gått med 3.850 kubikkmeter ferdigbetong fra Unicon og 300 tonn armering fra Celsa Steel, sier Audun Nygard.

Multiparkering

I første etasje er det innkjøring til et multiparkeringsanlegg der bilene plasseres i tre høyder. Anlegget

har 70 plasser, ti av den med ladestasjoner for elbiler. I tillegg er det 20 ordinære parkeringsplasser og sykkelparkering i første etasje. Utenfor bygget er det parkering for ti sykler.

Vedlikeholdsvennlig bygg

Tekniske rom ligger i andre etasje. Det er 15+5 cm isolasjon i veggene og i snitt 35 cm i taket. Vinduene har en U-verdi på 1.2. Konstruksjonen ble tørket ut med gassbasert varme via ventilasjonsanlegget før innredning. Alle vindu har aluminiumsbelagte karmer. Fasadematerialene er lette å holde rene og har lang levetid. Blomsterkasser på takhagen er i Kebony, noe som gir lang levetid. Det er flåtehimlinger i fellesareal og under balkonger mot Michael Krohns gate for å dempe støy.

Tek10

Skarven er prosjektert og bygget etter Tek10. Oppvarming skjer med radiatorer (varmekabler på bad) basert på fjernvarme. I næringsdelen blir det kjøling via ventilasjon. Beregnet energibruk per kvadratmeter per år er 96 kWh i leilighetene og 105 i næringsdelen. Ventilasjonen er balansert. Det er et aggregat for næringsdelen og et i hver leilighet.

Mot Michael Krohns gate kommer det tre nedkast til avfallssuganlegg. Næringsdelen fullsprinkles. I leilighetene er det boligsprinkling. Parkeringsanlegget og deler av fasadene har sprinkling med tørranlegg.

Ingen fraværsskader

Ifølge Audun Nygard var en trang tomt og grunnforhold som ikke var som forventet de største utfordringene i prosjektet.

– Utover det har byggingen gått greit. Vi har fullført prosjektet uten fraværsskader og med fornøyde kjøpere, sier Nygard.

Terje Nøttveit sier at Strand ikke har hatt en fraværsskade på to år og at HMS er noe selskapet arbeider mye med.

– Fra Skarven tar vi med oss nyttig kunnskap om logistikk, bruk av baderomskabiner, kvalitetssikring og hvor viktig det er å ha en ryddig byggeplass, sier Nøttveit.


Flere prosjekter