Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård åpnet E69 Skarvbergtunnelen for trafikk. Foto: Knut Haarvik, Statens vegvesen
Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård åpnet E69 Skarvbergtunnelen for trafikk. Foto: Knut Haarvik, Statens vegvesen

Skarvbergtunnelen er åpnet

Fredag åpnet den nye Skarvbergtunnelen på E69 mot Nordkapp.

Den 3,5 kilometer lange Skarvbergtunnelen ble åpent av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård. Hele  veianlegget er på 6,8 kilometer og erstatter den ulykkesbelastede tunnelen fra 60-tallet og fjerner en skredutsatt strekning på E69.

– Med dette veianlegget sikrer vi stabil helårs veiforbindelse til Honningsvåg og turistmagneten, Nordkapp. Det er en glede å kunne åpne en tunnel som betyr så mye for folk som denne, sier direktør for utbygging i Statens vegvesen, Kjell Inge Davik, i en pressemelding.

E69 er eneste vei til og fra Nordkapp kommune, som både innbyggerne i kommuen og de mange som besøker Nordkapp dermed vil benytte. Platået har 300.000 besøkende hvert år og selv om de fleste kommer med båt er det en betydelig turisttrafikk langs E69.

– Byggingen av ny vei og tunnel startet vinteren 2019. Etter planen skulle den nye veien og tunnelen åpnes for trafikk i 2022, men dårlig fjell med mye svært arbeidskrevende sikringsarbeid forsinket fremdriften. For å sikre de som jobbet i tunnelen og ende opp med en trygg og sikker tunnel har det blant annet gått med 52.000 sikringsbolter av ulike slag. I tillegg er det støpt inn 805 armerte sikringsbuer. Det er krevende å jobbe under slike forhold selv for erfarne tunneldrivere, skriver Vegvesenet

– Skanska og deres ansatte kom seg igjennom fjellet uten skader som gir sykemelding. Det står det respekt av. De skal ha ros for HMS arbeidet sitt, sier prosjektleder i Statens vegvesen, Edgar Olsen.