Skårerbyen

Foto: Morten Granhaug
HRTB

HRTB

Betonmastlogo

Betonmastlogo

WillArentz

WillArentz

BAgruppen

BAgruppen

Hfasader

Hfasader

Lianlogo

Lianlogo

Byggogmal

Byggogmal

Grøterud

Grøterud

Brendenstillas

Brendenstillas

MVBygg

MVBygg

Tundøren

Tundøren

Keokjøkken

Keokjøkken

GBS

GBS

Unilamp

Unilamp

Betonmast Boligbygg har satt opp byggetrinn 1 og 2 av prosjektet Skårerbyen på Lørenskog utenfor Oslo.

Fakta

Sted: Skårer

Prosjekttype: Leiligheter

Byggherre: Selvaag Bolig

Totalentreprise: Betonmast Boligbygg

Kontraktsum eks. mva.: 417 millioner kroner

BTA: 26.984 kvadratmeter

Arkitekt: HRTB arkitekter

Landskapsarkitekt: Grindaker

Rådgivere: RIBfy: Bygg Control l RIVA og Vei: Cowi l Pro. gangveier: Grøterud Prosjekt l RIG, RIA: Multiconsult l RIBr: Sweco l RIB: Sivilingeniør Will Arentz l RIV: Afry l RIE: Rejlers

Underentreprenører og leverandører: Dører: Tundøren l Ventilasjon: Gupex l Elektro: Ørnulf Wiig Installasjon l Rørlegger: Total VVS l Oppmerking: A-Merking l Blikkenslager: A. Hansen Gruppen l Branntetting: Albanor Isolering l Stikker: Anko l Mobilkran: Asle Skoveng Kranservice l Byggvask: B. A. Gruppen l Overlys: Bramo l Stillas: Brenden & Co l Badekabiner: Brødrene Dahl l Betongpumping: Bull Betongpumping l Plattendekker og skallvegger: Buskerud Betongvarefabrikk l Maler: Bygg & Mal l Lås og beslag: Certego l Betongtrapper og balkonger: Contiga l Kjøkken: Crown Imperial Norge l Ståldører: Daloc l Avfallsug: Envac Norge l Tretrapper: Fagtrapp l Boder: Garantell l Rekkverk og spiraltrapper: GBS Produkter l Glass-/Alu: H-Fasader Glassteam l Gulvavretting: Gulventreprenøren l Grunnarbeider: Håkanes Maskin l Peling: GEO Fundamentering & Bergboring l Listverk: Hemnes Tre l Porter: Hørmann l Trelast: Byggmakker Høvellast l Tekking: Icopal Tak l Fasade hus 4: Komproment Danish Building design l Vinduer: Lian Vinduer l Kjerneboring: Mimax l Pussfasader og flis: MPF Entreprenør l Stålarbeider: Nils Løff l Betong: Norbetong l Trykktesting: Omega Energi l Gulvbelegg: OTG l Himlinger: Oslo/Akershus Bygg & Montasje l Parkett: ParkettPartner l Radonsikring: Radonmannen l Fuging: S & S Fuging l Heis: Schindler l Utomhus: Sport & Grøntanlegg l Belysning: Unilamp Norden

Her kan du se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

De to byggetrinnene inneholder til sammen 238 leiligheter i størrelsen 37,5 til 127 kvadratmeter fordelt på syv boligblokker. Det er 160 parkeringsplasser i en felles parkeringskjeller.

Betonmast har overlevert et og et bygg fortløpende til byggherren Selvaag Bolig. Det fysiske byggearbeidet startet i begynnelsen av august i 2019, og den siste overleveringen var i januar i år.

– Spesielt på byggetrinn 1 hadde vi en stram byggetid hvor vi satte opp fire blokker med 119 leiligheter. På det andre byggetrinnet hadde vi bedre tid, men her hadde vi utfordringer med leveringstid av kjøkken og parkett. Vi lå imidlertid godt an på grunn av god planlegging og tidlige bestillinger. Vi har klart oss veldig bra gjennom pandemien, og jeg tror vi har lyktes fordi vi gjennomførte et strengere smittevernregime enn det BNL anbefalte. Vi hadde blant annet flere i karantene for å unngå smittespredning, sier prosjektleder Øyvind Hjelmsø Muller til Byggeindustrien.

God fremdriftsflyt

Han fremhever at det har vært et veldig godt team som har hatt et felles mål om høy ferdigstillelsesgrad, og god flyt i fremdriften på prosjektet.

Betonmast har hatt egne håndverkere både på betong og tømmer. Råbyggene består av plasstøpt betong med bruk av noen skallvegger, og etasjeskillere av plattendekker.

– Det er klimavegger i tre med pussfasader og panel, bortsett fra blokken Kongla, som har teglspon. Blokkene har kompakttak med takterrasser på deler av takene, sier prosjektlederen.

BIM

De syv blokkene har et felles gårdsrom med grøntanlegg, og en park med treningsapparater vil bli overlevert kommunen. Parken vil fungere som et fordrøyningsanlegg for overvann.

– Det har vært et veldig godt samarbeid med underleverandører. Mange av disse bruker vi i prosjekter etter prosjekter, noe som gjør at vi blir godt kjent med hva de står for. Men først og fremst har vi hatt et team som er godt sammensveiset. Det har vært god samhandling mellom alle fag, og vi har brukt BIM aktivt i prosjektet, noe som har vært en suksessfaktor. Dessuten har vi hatt et veldig godt samarbeid med styret i borettslaget, sier Øyvind Hjelmsø Muller.

Fornøyd byggherre

Prosjektdirektør i Selvaag Bolig, Line Sofie Wegger, sier til Byggeindustrien at de er tilfreds med utbyggingen av Skårerbyen så langt.

– Dette er første del av en stor utbygging av Skårerbyen på Lørenskog, som totalt vil få cirka 1.100 boliger. Vi er også fornøyd med samarbeidet med Betonmast og de andre som har vært involvert i prosjektet. I blokken Kongla har vi det vi kaller en nabolagsvert, som legger til rette for samhold og sosiale aktiviteter. Nabolagsverten bistår også beboerne med enkle problemstillinger og praktiske oppgaver i hverdagen, sier Wegger.

Signalbygg

Sivilarkitekt og partner i arkitektfirmaet HRTB, Siv Larsson, skriver i en e-post til Byggeindustrien at B1 og B2 består av syv bygningsvolumer som er organisert som et åpent storkvartal rundt et todelt storgårdskvartal, og at det er blitt arbeidet bevisst med å bryte ned skalaen på byggene. Seks av byggene har samme formspråk, mens det syvende bygget, Kongla, har en egen identitet og form, og er blitt et slags signalbygg.

– Det legges til rette for et frodig taklandskap med leiligheter med private takterrasser. Mot parken har det ene bygget et tårnmotiv som gjentas i de senere byggetrinnene, skriver arkitekten.

Trapperom er plassert med dagslys og mest mulig direkte adkomst.

– I leiligheter er det tilstrebet hjørneløsninger med lysinnslipp fra to sider der det er mulig. Balkonger på langsider av bygg er oftest trukket halvveis inn i fasaden, slik at man kan sitte skjermet på egen balkong uten å miste sola, skriver blant annet Larsson.


Flere prosjekter