– Vi har tatt store utslippskutt de siste årene, men likevel har vi fortsatt en lang vei å gå for å nå ambisjonen vår om å være klimanøytrale innen 2045, sier Randi Lekanger, direktør for bærekraft og miljø i Skanska Norge.

– Vi har tatt store utslippskutt de siste årene, men likevel har vi fortsatt en lang vei å gå for å nå ambisjonen vår om å være klimanøytrale innen 2045, sier Randi Lekanger, direktør for bærekraft og miljø i Skanska Norge.

Skanskas klimamål anerkjennes som vitenskapelig basert

Skanska er det eneste selskapet blant de ti største aktørene i bransjen på verdensbasis som har fått klimamålene sine anerkjent som vitenskapelig basert.