Tredjeårsstudentene Sigurd Norang (fra venstre), Eskild Fredriksen og Erik Kollbye ved Bygg og miljøteknikk på NTNU får her vite at de kan få studielånet sitt strøket hvis de lykkes i Skanskas konkurranse.
Tredjeårsstudentene Sigurd Norang (fra venstre), Eskild Fredriksen og Erik Kollbye ved Bygg og miljøteknikk på NTNU får her vite at de kan få studielånet sitt strøket hvis de lykkes i Skanskas konkurranse.

Skanska vil betale studielånet til de beste grensesprengerne

Skanska tilbyr å betale studielånet til et lag av ingeniørstudenter hvis de kan levere de beste løsningene for klimatiltak i entreprenørkonsernet.