Skanska er godt i gang ved OPS-prosjektet mellom Løten og Elverum. 5,5 milliarders kontrakten er den største tildelingen Statens vegvesen gjorde i fjor. Foto: Jørn Hindklev.

Skanska vant veikontrakter for over ni milliarder - dette var de ti største Vegvesen-kontraktene i 2018

Skanska vant de tre største Vegvesen-kontraktene i 2018 til en verdi av over ni milliarder kroner.

Statens vegvesens oversikt over anbudsåpninger i 2018 viser at rv. 3/rv. 25 Løten – Elverum med en verdi på 5,5 milliarder kroner, og fv. 659 Nordøyvegen til tre milliarder kroner, var de desidert største utbyggingskontraktene Vegvesenet tildelte i fjor. På tredjeplass følger E659 Skarvbergtunnelen med en kontrakt på 622 millioner kroner. Felles for de største Vegvesen-kontraktene er at de alle ble vunnet av Skanska.

Godt førnøyd direktør

Konserndirektør anlegg Steinar Myhre i Skanska. Foto: Skanska.

Konserndirektør anlegg Steinar Myhre i Skanska er naturlig nok strålende fornøyd med kontraktsfangsten entreprenøren hadde i Vegvesen-konkurransene.

– Fjoråret var et fantastisk år for oss. Disse tre jobbene sikrer Skanska stor aktivitet i et marked hvor ingen i bransjen har vært vitne til et større omfang av tilgjengelige prosjekter og kontrakter, men hvor heller ingen har opplevd større konkurranse om jobbene. Det er derfor gledelig at vi vinner de prosjektene vi har definert som strategisk viktige for oss, sier Myhre til Byggeindustrien.

Selektive

Ifølge Skanskas anleggsdirektør er entreprenørselskapet nå mer selektive enn noen gang på valg av prosjekter.

– Vi må være selektive i dagens marked med store kontrakter med gjennomføringsmodeller hvor entreprenørene blir involvert tidligere og får et mye større ansvar, og som derfor krever mye ressurser i konkurransefasen. Vi kan ikke være med på alt, derfor er det viktigere enn noen gang å velge de prosjektene som passer best inn i porteføljen, og hvor vi mener vi har best konkurransekraft. Vi skal med andre ord være selektive i våre valg og gå «all in» i prosjektene vi plukker ut. Det føler jeg vi har lykkes godt med i de tre store Vegvesen-jobbene vi fikk i fjor, sier Myhre.

Ordrereserve på ti milliarder

Skanskas anleggsvirksomhet har en ordrereserve på ti milliarder kroner og omsetningen ligger på cirka seks milliarder. Myhre understreker at Skanska må være på hugget i anbudsmarkedet også i år.

– Vi har nå en ordrereserve på ti milliarder kroner og en årlig omsetning på seks milliarder, så det sier seg selv at vi må fylle på også i år. Vi vil vurdere prosjektene som kommer og vil også i år være veldig aktive ved de prosjektene vi ser passer godt til vår portefølje og våre kjerneområder, fremhever Myhre.

Har kapasiteten inne

Han sier videre at Skanska i stor grad har ressursene og maskinene de trenger for å håndtere de nye storkontraktene.

– Det kan nok hende vi må ansatte noen, men vi trenger ingen stor oppbygging for å håndtere disse kontraktene. Kontraktene vil heller ikke påvirke noe i forhold til maskininvesteringer, utover normal utskifting av maskinparken. Vi har cirka 700 maskinenheter i anleggsvirksomheten, og det dekker behovet vårt også i år, sier han.

Byggeindustrien har gjort et intervju med konserndirektør anlegg Steinar Myhre i Skanska der han deler noen av sine tanker rundt det norske anleggsmarkedet. Hele intervjuet kan du lese i nr. 2 av papirutgaven av Byggeindustrien, som kommer ut til leserne 31. januar.

Dette var de ti største Vegvesen-kontraktene i 2018 (driftskontrakter er ikke med):

1. Rv. 3/rv. 25 Løten – Elverum – Skanska – 5,5 milliarder kroner.

2. Fv. 659 Nordøyvegen – Skanska – 3 milliarder kroner.

3. E69 Skarvbergtunnelen – Skanska – 622 millioner kroner.

4. E6 Kapskarmo – Brattåsen – Lien – Bertelsen & Garpestad – 379,5 millioner kroner.

5. E16 Gudvanga- og Flenjatunnelen, tunneloppgradering elektroinstallasjon – arbeidsfellesskapet Flage Maskin/Kvinnherad Elektro – 295,5 millioner kroner.

6. E39 sykkelstamvegen, Nord-Jæren – Risa – 293,5 millioner kroner.

7. K3 Sotrasambandet, kabeltunneler – Bertelsen & Garpestad/Metrostav – 287,4 millioner kroner.

8. E18 Bommestad-Sky, parsell EK 3 Farriseidet – Martinsen og Duvholt – 267,5 millioner kroner.

9. E16 Sætre – Bjørkhaug – Arnanipatunnelen, tunneloppgradering – Risa – 228,8 millioner kroner.

10. Fv. 6312 Berfjorden – Skredsikringstiltak – Implenia – 227,5 millioner kroner.

Kilde: Statens vegvesens oversikt over anbudsåpninger i 2018.