Skanska strammer inn egne klimamål

I etterkant av IPCC-rapporten har Skanska bestemt seg for å stramme inn egne klimamål. Nå oppjusterer de målet om redusert CO2-utslipp fra egen virksomhet fra 50 til 70 prosent innen 2030.