Skanskas konsernsjef Anders Danielsson og Skanska Norge-direktør Ståle Rød på besøk på byggeplassen. Arkivfoto: Skanska

Skanska skriver ned 100 millioner kroner i goodwill i Norge - men den norske virksomheten går allikevel bra

I årsrapporten til Skanska kommer det frem at de i fjerde kvartal tok en goodwill-nedskrivning på 100 millioner svenske kroner relatert til boligutvikling i Norge.

Skanska rapporterer ikke egne tall for Norge, men årsrapporten gir noen drypp om hva som skjer her til lands. Det kommer blant annet frem at man i fjerde kvartal tok en goodwill-avskrivning på 100 millioner svenske kroner innen boligutvikling i Norge på grunn av lavere volumer enn forventet. Skanska sier at dette igjen er et resultat av at regulerinsarbeidet tar lenger tid enn antatt.

Volum

– Avskrivningen er relatert til volum. Vi ser ikke at vi når de volumene som kreves for å forsvare goodwill-vurderingen. Mye av det kommer av vanskeligheter med å få igjennom reguleringsplaner, sier direktør for investor relations i Skanska-konsernet, André Löfgren til Byggeindustrien.

– Hvordan går det i den norske virksomheten for øvrig?

– Den norske virksomheten samlet går bra, svarer Löfgren.

I rapporten understreker de også at det norske anleggsmarkedet fortsatt er bra, men at det er stor konkurranse om prosjektene.

Resultatbedring

Samlet sett leverte Skanska-konsernet bedre lønnsomhet i 2019 enn året før. Driftsresultatet ble på 7,8 milliarder svenske kroner, opp fra 4,8 milliarder året før. Omsetningen endte på 176,8 milliarder svenske kroner, og det var på nivå med 2018.

For fjerde kvartal endte Skanska med en omsetning på 51.397 millioner svenske kroner, og et driftsresultat på 2,4 milliarder svenske kroner. Resultatet etter skatt ble 1.942 millioner svenske kroner.

– I 2019 ble det gjennomført tiltak med mål om lønnsomhetsforbedringer innen vår entreprenørvirksomhet, og vi genererte betydelige verdier innen prosjektutvikling, sier konsernsjef Anders Danielsson i Skanska i årsrapporten. Han viser til at dette er et resultat av de tiltakene som de satt i gang i 2018.

– For året under ett forbedret vi resultatmarginen innen entreprenørvirksomheten og nådde 2,4 prosent, avkastning på arbeidende kapital innen prosjektutvikling på 10,3 prosent og avkastning på egen kapital for hele konsernet på 21,4 prosent. De to siste tallene overstiger våre mål, og jeg betrakter det som en sterk prestasjon.