Konserndirektør i Skanska, Tor Arne Midtskogen (t.v.), og administrerende direktør Øystein Mæland ved Ahus, signerte kontrakten fredag 26. mai. Foto: Skanska
Konserndirektør i Skanska, Tor Arne Midtskogen (t.v.), og administrerende direktør Øystein Mæland ved Ahus, signerte kontrakten fredag 26. mai. Foto: Skanska

Skanska signerte nytt Ahus-bygg

Etter en vellykket samspillsfase melder Skanska at de har signert prosjektet med bygging av nytt psykiatribygg på Nordbyhagen (PHN) ved Ahus.

Prosjektet gjennomføres som en totalentreprise, og har en kontraktsverdi på 529 millioner kroner, skriver Skanska i en pressemelding.

Skanska signerte kontrakt med Akershus Universitetssykehus HF (Ahus) for samspillsfasen av prosjektet i juni 2022, og har jobbet tett sammen med byggherre, arkitekt og rådgivere med å utvikle prosjektet siden da. Nå er det endelig klart for å sette spaden i jorden og starte byggingen. Totalt skal det bygges 10 000 kvadratmeter med ny bygningsmasse, fordelt på et nybygg for voksenpsykiatrien og et eget bygg for barne- og ungdomspsykiatrien. De nye byggene samler tilbudet for sykehusbasert psykisk helsevern og skal etter planen være klare til innflytting i 2026.

- Vi er glade for å skulle gjennomføre nok et viktig sykehusprosjekt. Skanska har gjennom flere prosjekter vist at vi besitter den unike kompetansen som kreves for å bygge komplekse sykehusbygg som ivaretar både pasientenes og de ansattes behov. Sammen skal vi skape det beste sykehuset vi kan for Ahus og innbyggerne i deres opptaksområde, og jeg er overbevist om at PHN vil bli et flott prosjekt, sier Tor Arne Midtskogen, konserndirektør for Skanskas byggvirksomhet i meldingen.

- Mange har jobbet godt over lang tid med å få til et tilbud vi lenge har ønsket oss. Det nye senteret for sykehusbasert psykisk helsevern her på Nordbyhagen gjør at vi kan legge til rette for tettere og bedre samhandling, både mellom de ulike tilbudene innen psykisk helse og mot somatikken, sier administrerende direktør Øystein Mæland ved Ahus.

De nye byggene gjør at Ahus får samlet sykehusbasert psykisk helsevern på Nordbyhagen. I dag er disse tilbudene spredt, og ligger i til dels gamle og uhensiktsmessige bygg. Virksomhetene vil fra 2026 bli trinnvis samlokalisert i det nye bygget, som legger til rette for faglig utvikling og styrker behandlingstilbudet.

Bygget er planlagt med to etasjer på parknivå og to underetasjer mot nord og øst, slik at det framstår dempet og lavt. Det vil bestå av fire døgnenheter av 12 til 13 senger fordelt på to etasjer. Til sammen blir det 50 nye senger, i tillegg til de 73 døgnplassene som allerede finnes i dagens bygg for akuttpsykiatri.

I tillegg kommer et eget bygg for barne- og ungdomspsykiatrien (BUP). Nye BUP dag- og døgnsenter vil bestå av ett hus i tilknytning dagens ungdomspsykiatriske klinikk og skolebygg, med hovedinngang fra et tun mellom bygningene, skjermet fra øvrige avdelinger. Utformingen legger vekt på en hjemlig og trygghetsskapende atmosfære som demper institusjonspreget.