Vegdirektør Terje Moe Gustavsen og Skanska Norge-sjef Ståle Rød.

Skanska signerte milliardkontrakten på Rv 3 - første OPS-prosjektet på vei på ti år

Skanska har torsdag signert kontrakten om utbyggingen av Rv 3 / Rv25 og endelig fastlagt finansiering av prosjektet.

Kontrakten er på totalt 5,5 milliarder norske kroner, når man regner den samlede betalingen til selskapet gjennom hele kontraktsperioden. Den delen av kontrakten som knytter seg til bygging, drift og vedlikehold summerer seg til om lag 3,5 milliarder norske kroner.

- Dette er en stor dag for Skanska Norge og jeg er utrolig stolt over at vi har vunnet en av de største veikontraktene i Norges historie. Jeg vil særlig rose våre folk i teamet som har jobbet med prosjektet i snart ett år. I tett samarbeid med Statens Vegvesen og vår interne samarbeidspartner på finansieringsløsninger - Skanska Infrastructure Development - har de utviklet prosjektet med gode løsninger til det beste for trafikantene og samfunnet. Det gode arbeidet som er nedlagt har resultert i at vi har redusert kostnadene med omlag 20 prosent, sammenlignet med det kostnadsoverslaget som Stortinget fikk forelagt for 2 år siden, sier Ståle Rød i en pressemelding.

Skanska var mest konkurransedyktig på samlet pris og i tillegg best på tildelingskriterier, som omfatter organisering og gjennomføring av prosjektet, teknisk kvalitet for anlegget og HMS.

- Jeg er ekstra stolt av at vi har vunnet kontrakten på samtlige tildelingskriterier. Dette er et resultat av den kompetanse og erfaring vi besitter i Skanska og det gode arbeidet som er lagt ned av prosjektorganisasjonen gjennom hele tilbudsfasen, sier Rød.

Nå handler det om å levere - I dette prosjektet trekker Skanska på «hele anlegg», sier leder for Skanskas anleggsvirksomhet Steinar Myhre. Samferdsel og Energi, Vassbakk & Stol sammen med Industri, bro & marine, har inngått et internt arbeidsfellesskap for gjennomføringen.

Det er prosjektdirektør Ketil Sand som har fått rollen å lede prosjektet i gjennomføringsfasen. Sand er blant dem som har vært med helt fra begynnelsen da Skanska startet arbeidet med å posisjonere seg mot de kommende OPS-prosjektene for tre år siden.

- Nå handler det om å levere og jeg er trygg på at Ketil og prosjektteamet er godt rustet til jobben. Det er det samme teamet fra tilbudsfasen som nå skal i gang med å gjennomføre Skanskas største veiprosjekt gjennom tidene. Det gir oss de beste forutsetninger for å levere et godt prosjekt, sier Myhre videre.

Han bruker også anledningen til å gi ros til Statens Vegvesen for å ha gjennomført en ryddig og god prosess og for å legge opp til bruk av en konkurranseform som stimulerer innovasjon og kostnadseffektive løsninger, til beste for samfunnet.

Første OPS-kontrakt i samferdselssektoren på nesten ti år Prosjektet gjennomføres etter en OPS-kontrakt (offentlig-privat samarbeid) som innebærer at Skanska tar helhetsansvar for finansiering, prosjektering, bygging samt drift- og vedlikehold av veistrekningen i 20 år fremover.

For Rv3 har Skanska etablert et OPS-selskap som vil hete Hedmarksvegen AS. OPS-selskapet eies med like andeler av Skanska ID og Skanska Norges konsernpensjonskasse.