Skanska og Statens Vegvesen signerte kontrakt på E101 Forberedende arbeider, Fornebukrysset- Strand. Illustrasjon: Statens vegvesen
Skanska og Statens Vegvesen signerte kontrakt på E101 Forberedende arbeider, Fornebukrysset- Strand. Illustrasjon: Statens vegvesen

Skanska signerte for 930 millioner på E18 Vestkorridoren

Skanska har signert kontrakt med Statens Vegvesen for E101 Forberedende arbeider, Fornebukrysset-Strand.

Kontrakten har en verdi på cirka 930 millioner kroner, og vil inngå i Skanskas ordrereserve for Norden i andre kvartal, skriver entreprenøren i en pressemelding.

Kontrakten er del av storprosjektet E18 Vestkorridoren, som består av nytt hovedveisystem mellom Lysaker i Bærum og Drengsrud i Asker kommune.

E101 er den andre store kontrakten som lyses ut i storprosjektet, og omfatter forberedende arbeider for entreprise E102 Fornebukrysset-Strand. Arbeidet som omfattes i kontrakten strekker seg over et anleggsområde på rundt 300 mål.

Entreprisen er en forberedende entreprise for E102 Fornebukrysset-Strand, og er en del av E18 Vestkorridoren, Lysaker – Ramstadsletta. Arbeidene som skal gjennomføres i denne entreprisen, foregår i all hovedsak mellom Fornebukrysset og Strand, og omfatter

følgende hovedarbeider:

  • Grunnarbeider og massehåndtering
  • Rive – og saneringsarbeider
  • Omlegging av teknisk infrastruktur
  • Bygging av ny overvannstrasé inkl. kontrollbasseng
  • Spuntarbeider langs E18 og omliggende områder
  • Omlegging av E18 Bygge deler av ny Oksenøyvei, samt anleggs- og midlertidige lokalveier
  • Fundamentering for provisoriske bruer Permanente- og provisoriske konstruksjoner

Skanska var en av tre prekvalifiserte leverandører som deltok i konkurransen, og en av to som endte med å levere tilbud. Anskaffelsen ble gjennomført som konkurranse med forhandlinger, etter en metodikk Statens Vegvesen har utviklet til bruk i store entrepriser som E101.

- E101 er et stort samfunnsnyttig prosjekt som passer oss godt. Jeg vil berømme Statens Vegvesen for tidliginvolvering av entreprenørkompetansen og vektlegging av andre verdier en kun pris. Det har gjentatte ganger vist seg å være for prosjektets beste, og er den type kontrakter vi prioriterer og ønsker oss, sier konserndirektør for anleggsvirksomheten i Skanska, Steinar Myhre i meldingen.

- Vi er veldig glade for at Statens Vegvesen sitt team har sett Skanska sine kvaliteter, og scoret oss så høyt som de har gjort. De skal ikke bli skuffet over valget de har tatt, vi er klare og godt forberedt, legger han til

Skanska har valgt å tilby CEEQUAL i prosjektet, med ambisjon om å oppnå minimum sertifiseringsnivå «very good».

Arbeidene vil settes i gang kort tid etter kontraktsinngåelse, og skal ferdigstilles første kvartal 2023.