Illustrasjonsfoto: Benjamin A. Ward / Skanska
Illustrasjonsfoto: Benjamin A. Ward / Skanska

Skanska selger den norske asfaltvirksomheten til Velde

Skanskas norske asfaltvirksomhet er organisert i det nordiske selskapet Skanska Industrial Solutions (SIS). Nå har selskapet besluttet å selge den norske asfaltvirksomheten til Velde.

Salget inkluderer asfaltfabrikkene selskapet har i Oslo og Halden, samt alt av utstyr tilknyttet den mobile utleggingsvirksomheten. 

- Det er totalt 85 medarbeiderne som jobber i asfaltvirksomheten og alle disse får tilbud om å fortsette i Velde, skriver Skanska i en pressemelding.

- Vi har i dag en relativt liten markedsandel i det norske asfaltmarkedet. Asfaltvirksomhet er spesielt avhengig av volum for å kunne drives økonomisk bærekraftig og våre nåværende volumer gir oss ikke tilfredsstillende inntjening. Gjennom å bli en del av Velde har asfaltvirksomheten gode forutsetninger for å utvikle seg videre. De kommer til å bli en sterk aktør i det norske asfaltmarkedet og vil ta godt vare på både våre ansatte og våre kunder, uttaler adm. direktør Håkon Lyngdal i Skanska Industrial Solutions Norge, i meldingen.

- Gjennom oppkjøpet av Skanskas asfaltvirksomhet vil vi utvide vårt markedsområde. Vi har i dag en sterk markedsposisjon på Vestlandet og Sørlandet, og nå satser vi for fullt på Østlandet. Vi er veldig glade for å kunne ta over fabrikkene, utstyret og ikke minst få tilgang til den solide kompetansen Skanska har innen både prosjektledelse, teknologi og utlegging av asfalt, uttaler konsernleder Egil Velde i Velde.

Skanska Industrial Solutions driver også virksomhet innen pukk og sirkulær massehåndtering i Oslo regionen. Denne virksomheten påvirkes ikke av salget.

Avtalen mellom Skanska Industrial Solutions og Velde ble signert 7. februar. Formell overtagelse vil bli gjennomført 1. mars 2022 forutsatt at avtalen godkjennes av konkurransetilsynet.

Fra forhandlingene mellom Skanska Industrial Solutions og Velde: fv. Henrik Wåhlin (Controller SIS Nordic), Håkon Lyngdal (Adm. dir. SIS Norge), Gustaf Werner (Regiondirektør SIS Nordic), Egil Velde (Konsernleder Velde), Harald Velde (Daglig leder Velde Asfalt), Arne Kambo (Økonomileder Velde)
Fra forhandlingene mellom Skanska Industrial Solutions og Velde: fv. Henrik Wåhlin (Controller SIS Nordic), Håkon Lyngdal (Adm. dir. SIS Norge), Gustaf Werner (Regiondirektør SIS Nordic), Egil Velde (Konsernleder Velde), Harald Velde (Daglig leder Velde Asfalt), Arne Kambo (Økonomileder Velde)