Adm. dir. i Omsorgsbygg Oslo KF, Tore Fredriksenog konsernsjef i Skanska Norge, Ståle Rød, signerer samspilsskontrakten.

Skanska samspiller om Oslo storbylegevakt

Omsorgsbygg og Skanska har signert kontrakt for Oslo storbylegevakt. De skal sammen med prosjektledelsen og prosjekteringsgruppen samspille for å videreutvikle forprosjektet frem til gjennomføring av storbylegevakten.

Storbylegevakten skal erstatte dagens legevakt i Storgata 40 og være et døgnåpent helse- og sosialtilbud for alle som oppholder seg i Oslo. Dette innebærer akutte legetjenester innen somatikk, psykiatri, rus, sosiale kriser og skader, samt ambulante legevakttjenester. I tillegg kommer utvalgte spesialisthelsetjenester.

- Vi er godt i gang med forprosjektet til storbylegevakten, og denne kontrakten sikrer en god videreutvikling i den fasen vi er i nå. Vårt fokus er å bygge et bygg som skal være godt å komme til. Samtidig skal det bidra til et godt arbeidsmiljø, ha et godt driftskonsept og være miljøvennlig, sier adm. dir. i Omsorgsbygg Oslo KF, Tore Fredriksen. 

Ferdig i 2023
- Vi er veldig glade for å ha blitt vist tilliten til å være med realisere Oslo Storbylegevakt, som når det står ferdig vil ha stor betydning for alle som bor i hovedstaden vår. Prosjektet er i tråd med vår visjon om å bygge for et bedre samfunn, og et prosjekt hvor vi får brukt vår kompetanse på grønn bygging og miljøvennlig byggeplass. Det er også et strategisk viktig prosjekt for sykehusbyggeren Skanska, og vi ser frem til å utnytte og utvikle kompetansen vi har opparbeidet oss på helse- og sykehusbygg sammen med samhandlingspartnere i fasen vi nå skal inn i, sier konsernsjef Ståle Rød i Skanska Norge.

Storbylegevakten er cirka 26.000 kvadratmeter stor, med et tilstøtende underjordisk parkeringshus på cirka 4.400 kvadratmeter, samt omlegging av internveier og kryss. Storbylegevakten skal bygges på området til Aker sykehus, og skal være i full operativ drift i 2023. Omsorgsbygg og Oslo kommune har en tydelig og ambisiøs miljøprofil, og målet er å bygge storbylegevakten på en måte som gir lavest mulig energibruk i hele levetiden til bygget. Storbylegevakten skal bygges som passivhus og med målsetning om å oppnå graden «Excellent» i BREEAM.

Mål om avtale om totalentreprise
Prosjektet gjennomføres som en som en bredt anlagt entreprise med tidlig involvering av entreprenør. Etter endt samspillsfase med Skanska er målsettingen å inngå avtale om totalentreprise for gjennomføring av ny storbylegevakt. Samspillsfasen varer i underkant av ett år for å sikre et godt omforent underlag før gjennomføringsfasen. 

Denne kontrakten inneholder i tillegg til samspillsfase, også opsjon på forberedende arbeider som rigg, omlegging av teknisk infrastruktur, riving av to bygg og etablering av vei. 

- Dette er et stort og komplekst prosjekt av typen vi ønsker oss, og som passer vår forretningsstrategi. Vi er glade for at det er valgt en gjennomføringsmodell der kunde og leverandør samhandler med tillit og åpenhet om å definere og levere på felles prosjektmålsetninger, og hvor vi får utnyttet vår kompetanse og erfaring i en tidlig fase for å finne de beste løsningene sammen med kunden. Jeg vil også berømme Omsorgsbygg for en profesjonell og forutsigbar tilbudsprosess. Vi gleder oss til å komme i gang! sier Konserndirektør for Byggvirksomheten i Skanska, Tor Arne Midtskogen

Samspillsfasen starter umiddelbart etter kontraktsignering.