Skanska skal rehabilitere og bygge om Trondheim Torg. Illustrasjon: Snøhetta

Skanska skal rehabilitere og bygge om Trondheim Torg. Illustrasjon: Snøhetta

Skanska rehabiliterer Trondheim Torg

Skanska har signert kontrakt med DNB Livsforsikring AS, ved datterselskapet Trondheim Torg AS, om rehabilitering og ombygging av Trondheim Torg. Kontrakten har en verdi på 673 millioner kroner kroner.

Trondheim Torg skal de neste årene gjennomgå en solid oppgradering og kontorlokalene får Trondheim kommune som leietaker. 

– 17.000 kvadratmeter med kontorlokaler skal rehabiliteres, samtidig som det skal bygges 5.200 kvadratmeter med nytt kontorareal på det som i dag er byggets tak. Det er et komplekst prosjekt midt i hjertet av sentrum, hvor kjøpesenteret som ligger i bygget skal holde åpent gjennom hele byggetiden. Prosjektet gjennomføres i en totalentreprise, etter en god samspillsfase, heter det i en pressemelding. Byggearbeidene vil starte i januar i år med en planlagt ferdigstillelse i november 2026.

– Byfornyelse og rehabilitering et satsningsområde for oss i Skanska, og i dette prosjektet får vi virkelig brukt vår kompetanse og erfaring til å realisere et prosjekt som bidrar til å utvikle Trondheim sentrum. Samarbeidet med byggherren har vært meget godt og nå gleder vi oss til å ta fatt på byggefasen, sier Tor Arne Midtskogen, konserndirektør for Skanskas byggvirksomhet i Norge, i meldingen.

– Prosjektet realiserer over 250 nye arbeidsplasser for Trondheim kommune i Midtbyen. I tillegg transformeres 60 bilparkeringsplasser til 600 nye sykkelparkeringsplasser. Den store reduksjonen i energiforbruk og de lave klimagassutslippet i er tråd med våre målsettinger om å være klimanøytrale i 2050. Vi er fornøyd med å kunne realisere et foregangsprosjekt innenfor transformasjon og byutvikling, sier Gro Boge, administrerende direktør i DNB Næringseiendom.

– Ved å velge rehabilitering fremfor kun å bygge nytt, reduseres både klimagassutslipp og behovet for materialressurser vesentlig. I dette prosjektet er reduksjonen av klimagassutslipp fra produksjonsfasen beregnet å være 50-60 prosent sammenlignet med et nytt kontorbygg oppført med dagens standard materialbruk, skriver partene i meldingen.

– Vi er veldig fornøyde med at vi får muligheten til å realisere dette viktige og komplekse prosjektet i Trondheim sentrum, sier regiondirektør for Skanskas byggvirksomhet i Midt-Norge, Trond Krogstadmo.

Rehabiliteringen av bygningsmassen bidrar også til at byggets energibehov kuttes . I dag har bygget Energimerke E, men etter at rehabiliteringen og påbygningen er ferdigstilt, er det oppgradert til minimum Energimerke B. Bygget vil da være Bream Nor-sertifisert til nivå Very Good og tilfredsstiller EUs taksonomikrav.

– DNB er opptatt av at bærekraftsmålene blir fulgt opp med handling, og gjennomføring av prosjektet på Trondheim Torg viser at det både er muligheter og vilje til å oppgradere eiendomsporteføljen for å nå våre mål, sier Gro Boge, administrerende direktør i DNB Næringseiendom.