Skanska og Veidekke sier nei til irsk utleiefirma

Det ene av de to selskapene som er under Arbeidstilsynets lupe på Hardangerbrua, irske Atlanco, er en del av Atlanco Rimec-konsernet som Den Europeiske Bygg og Trearbeiderføderasjonen advarer mot å bruke. Selskapet er uønsket på byggeplassene til Norges to største entreprenører.

Det er liten tvil om at Atlanco Rimec-gruppen ser store muligheter i Norge. På nettsidene annonserer de nå etter tunnelarbeidere til et prosjekt i Norge, og flere av de siste års mest profilerte veiprosjekter figurerer på referanselisten til selskapet.

Anslagene for hvor mange selskapet har ansatt rundt omkring i Europa spriker fra 10.000 til 45.000. Morselskapet består også av over 50 forskjellige datterselskap registrert i mange land. Atlanco Rimec Groups konsernform gjør at de ikke har presentert regnskapstall offentlig siden 2004. Den gang hadde de 132 ansatte og omsatte for 187 millioner euro.

I Norge driver selskapet nå primært under navnet Atlanco AS. Selskapet ble stiftet i juni 2011. Det er også første og hittil eneste kjente regnskapsår. Da sto de oppført med 48 ansatte, men med null kroner i driftsinntekter. Selskapet har norsk adresse på samme adresse som sin egen regnskapsfører, men når vi tar kontakt med dem får vi opplyst at det ikke er noen fra Atlanco som sitter der. Vedkommende sier også at de som kan uttale seg om selskapet befinner seg i utlandet.

Atlanco: - Følger norske lover
Etter å ha prøvd i flere dager, fikk Byggeindustrien kontakt med Atlanco. Catherine Foy, kontaktperson i Atlanco AS, tilbakeviser anklagene, men vil ikke gå i detalj rundt hvor mange eller på hvilke prosjekt i Norge de er tilstede.

- Atlanco begynte å jobbe i Norge i 2006, og etter flere års suksessfull virksomhet i landet bestemte vi oss for å etablere oss permanent i det norske markedet med et norsk selskap – Atlanco AS i 2011. Avgjørelsen med å etablere et norsk selskap demonstrerer Atlancos forpliktelse til det norske markedet. Atlanco følger alle norske lover og kollektive avtaler, sier hun en epost til Byggeindustrien.

- Alle arbeiderne som er ansatt i norske Atlanco AS er ansatt med en arbeidskontrakt som er helt på linje med gjeldende norsk lovverk. Atlanco AS har samarbeidet med et norsk lønningsselskap for å forsikre oss om at alt som omhandler våre lønninger følger lovverket, legger hun til.

- Atlanco AS jobberer helt i samsvar med lokale, finansiell og nasjonal lovgivning i Norge. I 2012 fikk vi et brev fra norske skattemyndigheter som bekrefter at våre kunder nå er unntatt fra solidaransvar i forbindelse med Atlanco AS’ skatt og velferdsordninger. Som du kanskje er klar over vil dette være et obligatorisk krav for alle bemanningsbyrå fra sommeren 2013 under det nye vikarbyrådirektivet, men vi har proaktivt søkt dette unntaket i forveien som et tegn på engasjement både for våre kunder og den norske regjering at vi opererer på en fullt kompatibel måte, sier hun.

- Vi tror på full åpenhet i vår kontakt med våre kunder og til enhver tid gjøre tilgjengelige for dem noen informasjon vedrørende våre aktiviteter på sine byggeplasser, avslutter Foy. Ikke alle er enige.

Europeisk kritikk
Den Europeiske Bygg og Trearbeiderføderasjonen (EBTF) arrangerte i slutten av januar en demonstrasjon i Brussel mot sosial dumping. Under pressekonferansen var det Atlanco Rimec som ble brukt som eksempel på selskap man skulle følge tett med hensyn til sosial dumping.

- Det er ikke vanlig man tar for seg enkeltselskaper, sier forbundssekretær i Fellesforbundet og styremedlem i EBTF Steinar Krogstad til Byggeindustrien.

- Det som er spesielt med Atlanco er størrelsen og omfanget på virksomheten. Det ble hevdet de har aktivitet i 14 av EU’s 27 land. I de fleste tilfeller av brudd på lov- og regelverk dreier det seg om mindre bedrifter og blir derfor tatt opp lokalt og/eller nasjonalt, legger han til.

I Frankrike har rundt 70 polske arbeidere saksøkt Atlanco Rimec-konsernet for blant annet manglende rapportering av skader, usaklig oppsigelse og manglende innbetaling av avgifter til offentlige velferdsordninger. De første av disse dommene gikk i arbeidernes favør, men disse er anket.

På atomkraftverket Olkiluto i Finland hagler beskyldningene fra flere hundre polske arbeidere om trusler og at de ble sparket og sendt hjem når de ble syke eller skadet. Men vi trenger ikke å dra lenger enn til Sverige for å finne rettslige tvister.

”De nye trellene”
Den svenske journalisten Anna-Lena Norberg har nylig gitt ut en bok med tittelen ”De nye trellene” hvor Atlanco Rimec er viet over 60 sider. Hun er trolig en av de utenfor selskapets sfære som kan mest om bemanningsselskapet.

Til Byggeindustrien beskriver hun en praksis hvor det irske selskapet henter arbeidere i Øst-Europa, ansetter dem i annet land og forbeholder seg retten til og når som helst flytte arbeiderne mellom et stort antall selskap Atlanco Rimec har opprettet rundt omkring i verden. På denne måten blir det vanskelig for de enkelte lands myndigheter å vite til hvilket land skatt og andre offentlige avgifter skal betales inn.

Dette var tema i en svensk rettssak mellom Atlanco Rimec-gruppen og de svenske skattemyndighetene. Skattverket mente at selskapet burde betale inn til og i henhold til lovene for svenske velferdsordninger. Atlanco Rimec hevdet arbeiderne var ansatt i et britisk firma, og at de hadde betalt avgifter til Storbritannia. I dommen kommer det frem at retten ikke har funnet noe som taler for at disse offentlige avgiftene faktisk er betalt noe sted. Atlanco Rimecs datterselskap Rimec Limited ble dømt til å betale tilbake over ti millioner kroner i skatt. Dommen er anket.

Vil ikke ha Atlanco
Byggeindustrien har vært i kontakt med flere store norske entreprenører, og flere av dem ønsker ikke å bruke Atlanco på sine prosjekter.

Skanska er ett av selskapene som har sagt nei til å ha Atlanco i sin verdikjede. I 2012 hadde entreprenøren 30 utenlandske bemanningsselskap inne til intervju som ville tilby sine tjenester på norske anleggsprosjekt. Blant annet Atlanco.

- Atlanco ble ikke prekvalifisert som en av våre leverandører på bemanning. De strøk på mange av våre sjekkpunkter. Blant annet på punktet om en tilstrekkelig fast etablering i Norge. Når de ikke klarer å oppfylle det, så faller de ut på det mest grunnleggende, sier advokat Jeanette Sandstad i Skanska Norge til Byggeindustrien.

Det finnes flere store norske entreprenører som har valgt å bryte med Atlanco. Noen av dem vil ikke si stort om selskapet, men Veidekke er klare på hvorfor de har brutt samarbeidet.

- Vi bekrefter at vi har brutt vår rammeavtale med Atlanco Rimec. Begrunnelsen for dette er knyttet til mangel på, og ikke tilstrekkelig informasjonsunderlag for innleid personell, sier kommunikasjonsdirektør Kai Krüger Henriksen i Veidekke til Byggeindustrien.

I de tilfellene Byggeindustrien har sett på, er det bare en av de veletablerte riksentreprenørene som fortsatt benytter seg av Atlanco Rimec-selskapene. I tillegg er de inne på flere av de store anleggsprosjektene som utenlandske entreprenører har vunnet de siste årene.