Illustrasjonsfoto.
Illustrasjonsfoto.

Skanska og Celsa inngår samarbeid for å kutte utslipp

Skanska og Celsa har inngått en intensjonsavtale. Målet er å redusere klimafotavtrykket til armeringsstål i bygg- og anleggsprosjekter.

Skanska blir første selskap til å ta i bruk armeringsstål fra Celsa som produseres ved hjelp av vannkraft og grønn hydrogen. Avtalen gjelder for Skanskas virksomhet i både Norge og Sverige.

– Skanska skal være et klimanøytralt selskap i 2045. Dette målet klarer vi ikke å nå alene. Vi er helt avhengig av å inngå strategiske partnerskap med våre leverandører for å finne klimasmarte og innovative løsninger som kutter utslippene våre. Vi må bruke materialer med et så lavt klimafotavtrykk som mulig og bli en del av en sirkulær verdikjede. Dette samarbeidet med Celsa blir en viktig del av reisen vår inn i lavutslippssamfunnet, sier direktør for bærekraft og miljø i Skanska Norge, Randi Lekanger i en pressemelding.

Med nye produksjonsmetoder og økt sirkulær håndtering av overskuddsmateriale, er målet et klimanøytralt armeringsstål.

Ifølge Skanska står klimagassutslipp knyttet til produksjon og transport av materialer står for 64 prosent av Skanska Norges CO2-fotavtrykk. 14 prosent av utslippene fra materialer stammer fra stål.

– Potensialet for å kutte utslipp gjennom klimasmart produksjon av armeringsstål er derfor stort, skriver selskapet.

– Vi er svært glade for å inngå denne intensjonsavtalen med en av våre største kunder Skanska som deler våre visjoner om å bygge en netto positiv bygge- og anleggssektor for fremtidige generasjoner. Denne avtalen er et godt eksempel på sirkulært samarbeid i praksis. Armeringsstål produsert med vannkraft, hydrogen og lidenskap er veien til en bærekraftig industri, sier Susanne Nævermo-Sand, head of Sustainability and Strategy i Celsa Nordic i meldingen.

Avtalen innebærer at Skanska blir den første kunden til Celsa Nordic som får ta i bruk produktet «Green Hydro»-stål. Den endelige avtalen skal signeres i løpet av sommeren 2024, med et mål om at de første leveransene av armeringsstålet skjer i første kvartal 2025.

– Skanska og Celsa Nordic kommer videre til å samarbeide om å øke gjenvinningen av stål, finne transportalternativer med lavere CO2-utslipp og bruke overskuddsmateriale fra stålproduksjonen i Skanskas prosjekter, skriver selskapet i meldingen.