Konsernsjef i Skanska Norge, Ståle Rød, inngikk fredag et klimasamarbeid med byråd for miljø og samferdsel i Oslo kommune, Sirin Stav. Foto: Dinamo for Klimaetaten
Konsernsjef i Skanska Norge, Ståle Rød, inngikk fredag et klimasamarbeid med byråd for miljø og samferdsel i Oslo kommune, Sirin Stav. Foto: Dinamo for Klimaetaten

Skanska Norge blir en del av klimasamarbeidet Næring for klima

Fredag 29. oktober signerte Skanska klimaavtalen Næring for klima med Oslo kommune.

Avtalen innebærer at Skanska Norge blir en av virksomhetene som skal jobbe mot Oslos mål om å bli et nullutslippssamfunn i 2030, skriver Skanska i en pressemelding fredag.

Ved å signere forplikter entreprenørkonsernet seg til et tettere samarbeid med både Oslo kommune og de andre aktørene i avtalen, samt til å overholde de strenge klimakravene som stilles. Disse kravene innebærer blant annet at medlemmene i nettverket må stille klima- og miljøkrav til leverandører, være miljøsertifisert, føre klimaregnskap og ha kvantifiserte mål for utslippsreduksjon. I tillegg må klimaarbeidet være forankret i virksomhetens strategi.

– Vi ønsker oss byggherrer med høye klima- og miljøambisjoner, og vi opplever at Oslo kommune tar ansvar og etterspør grønne løsninger i deres bygg- og anleggsprosjekter. De siste årene har vi realisert flere klimaambisiøse prosjekter med Omsorgsbygg. Her har fossilfri byggeplass, miljøsertifisering og bruk av innovative klima- og miljøtiltak vært noen av grepene som er tatt for å kutte utslipp og minske klimaavtrykket. Vi håper å fortsette det gode samarbeidet med Oslo kommune fremover og bidra til at hovedstaden vår når klimamålene, sier konsernsjef Ståle Rød i Skanska Norge.

– Dette er et svært spennende samarbeid, kommenterer Skanska Norges direktør for bærekraft og miljø, Randi Lekanger.

Flere selskaper i byggenæringen har signert Næring for klima-avtalen, blant andre Veidekke.

Se oversikten over Næring for Klima-partnerne her.