Gry Ragnhild Walstad er sannsynligvis norsk byggenærings første leder med mangfold og inkludering som sine hovedoppgaver.
Gry Ragnhild Walstad er sannsynligvis norsk byggenærings første leder med mangfold og inkludering som sine hovedoppgaver.

Skanska-lederen: – Ikke slik at «Nå kommer mangfoldsdama Gry som skal fikse dette»

Gry Ragnhild Walstad, er nok den første lederen i sitt slag i den norske byggenæringen. Selv om hun ser en lang vei å gå på veien mot mer mangfold på norske byggeplasser, har hun også blitt positivt overrasket.