Det planlegges et nybygg i 3. etasjer på totalt ca. 3.000 kvadratmeter på Universitetet i Agders Campus i Kristiansand.
Det planlegges et nybygg i 3. etasjer på totalt ca. 3.000 kvadratmeter på Universitetet i Agders Campus i Kristiansand.

Skanska inngår samspillskontrakt om nytt vitensenter i Kristiansand

Skanska går inn i samspill med investorselskapet, Greveskogen Eiendom om å utvikle et nytt vitensenterprosjektet i Kristiansand.

Vitensenteret Sørlandet er et opplevelses- og læringssenter for barn og unge med avdelinger i Arendal og Kristiansand. Nå skal senteret på Gimlemoen utvides på bakgrunn av levering og etterspørsel av læringstilbud til barn og unge i Kristiansand, ifølge en pressemelding.

Statsbygg har stilt tomt til disposisjon på campus til Universitetet i Agder (UiA). Universitetet har også behov for lokaler og vil leie deler av det nye bygget.

Ambisjonen ved samlokaliseringen er å skape et samarbeid mellom UiA og Vitensenteret spesielt rettet mot realfag, heter det i meldingen.

Foreløpig planlegges det for et nybygg i tre etasjer på totalt cirka 3.000 kvadratmeter, hvorav Vitensenteret skal ha cirka 2.000 kvadratmeter og Universitetet cirka 1.000 kvadratmeter.

– Det vi snakker om her er et samspillsprosjekt hvor del én vil være utarbeidelse av skisse og forprosjekt, og del to vil være detaljprosjektering/utførelse. Kontrakten på del to får vi først når del én er godkjent i de ulike instansene, sier prosjektsjef og markedsansvarlig i Skanska Bygg Sør, Ivar Bergsmo.

Vitensenteret Sørlandet er eid av Arendal kommune, og i prosessen med nye lokaler i Kristiansand ga de utrykk for at de ville ha nye lokaler, men ikke eie dem. Sammen med UiA har de gått ut i markedet med en OPS-forespørsel.

Skanska har i samarbeid med investorene i Greveskogen Eiendom utarbeidet et tilbud om nytt vitensenter, hvor man nå i første omgang har vunnet konkurransen og skal starte samspillsdelen.

– Dette er et viktig prosjekt for Skanska og Skanska Bygg Sør. Vi gleder oss nå til å ta fatt på samspillsfasen hvor vi skal benytte og videreutvikle de erfaringene som vi har tilegnet oss i tidligere prosjekter, sier regiondirektør for Bygg Sør, Jone Klingsheim.