I begynnelsen av januar trykte Sirin Stav, byråd for miljø og samferdsel i Oslo, på oppstartsknappen for TBM-en som går fra Vefsrud i Hole kommune mot Huseby i Oslo kommune. Nå er det uenigheter om millionmulkt på prosjektet. Til venstre anleggsdirektør i Skanska, Anders Geirsta og VAV-direkør Anna Maria Aursund. Foto: Frode Aga

I begynnelsen av januar trykte Sirin Stav, byråd for miljø og samferdsel i Oslo, på oppstartsknappen for TBM-en som går fra Vefsrud i Hole kommune mot Huseby i Oslo kommune. Nå er det uenigheter om millionmulkt på prosjektet. Til venstre anleggsdirektør i Skanska, Anders Geirsta og VAV-direkør Anna Maria Aursund. Foto: Frode Aga

Skanska ilagt 6,2 millioner i mulkt: – Ikke i nærheten av noe vi har opplevd i noe annet prosjekt

Mens nøddusjen til tunnelboremaskinene på Oslos vannprosjekt ble liggende fast i tollen, har Vann- og avløpsetaten gitt Skanska mulkt i millionklassen. – Nivået på mulkter i prosjektet og grunnlaget de utsendes på ikke er i nærheten av noe vi har opplevd i noe annet prosjekt, sier Skanska.