Illustrasjon: Skanska / NorconsultIllustrasjon: Skanska / NorconsultIllustrasjon: Skanska / NorconsultIllustrasjon: Skanska / NorconsultIllustrasjon: Skanska / NorconsultIllustrasjon: Skanska / NorconsultIllustrasjon: Skanska / NorconsultIllustrasjon: Skanska / Norconsult

Skanska i gang med folkehelsesenter i Orkdal

Orkdal kommune bygger et stort helse- og  svømmeanlegg på til sammen rundt 10.000 kvadratmeter. Anleggsarbeidet er allerede i full gang.

– Det har i lang tid vært ønske om å bygge en større svømmehall, sier ordfører Oddbjørn Bang (Sp) til Adresseavisen.

Bang forteller til Adresseavisen at ideen om et folkebad og folkehelsesenter dukket opp i 2013. Året etter begynte kommunen å sette av penger øremerket til realiseringen av et slikt bygg, og i slutten av mai i år begynte byggingen.

De omtrent 10.000 kvadratmeterne skal bygges helt inntil Orklahallen, og det er planlagt at bygget skal stå ferdig et par måneder etter at den nye storkommunen Orkland trer i kraft 1. januar 2020.

Den nye hallen vil blant annet omfatte et omtrent 3.200 kvadratmeter stort badeanlegg med to opplæringsbasseng med heve- og senkebunn, eget stupebasseng, konkurransebasseng, aktivitesbasseng med sklie og boblebad, badstuer, barnebasseng og diverse. I tillegg kommer treningssenter og resepsjon med matservering, heter det i artikkelen i Adresseavisen. Senteret vil også inneholde helsestasjon, fysio- og ergoterapi, pedagogisk psykologisk tjeneste, barnevern, psykisk helse og rus, samt utleielokaler for private helseaktører.

– Vi har folkehelse som et satsingsområde i kommuneplanen, og vi har brukt mye kommunal prestisje i å bygge opp et tilbud gjennom å gi tilskudd til idrettslag gjennom bygging av nye anlegg. At folkehelsesenteret blir bygd, er en videreføring av denne satsingen, sier ordføreren.

Pengene til denne investeringen hentes fra kommunekassen og fra et regionstilskudd som de får i forbindelse med Orklandsprosjektet og kommunereformen. Til nå er prislappen 382 millioner kroner med moms.

Prosjektleder John Anders Elvrum i Orkdal kommune opplyser overfor Adresseavisen at forventet besøkstall i badelandet er opp mot 100.000 i året. Elvrum skriver i en e-post at de i samarbeid med Skanska, som bygger folkehelsesenteret, skal utarbeide en søknad til Enova fordi de ønsker å utvikle senteret til et plussenergisenter. Det betyr at senteret kan produsere mer energi enn det bruker, slik at det kan levere overskuddsenergi på nettet. De planlegger også energiproduksjon fra solceller og bruk av overskuddsvarme fra Elkem Thamshavn.

Fra før av har Enova gitt støtte til tekniske og bygningsmessige tiltak i bygget på 7,1 millioner kroner, ifølge Elvrum.