Konserndirektør i Skanska, Thorbjørn Brevik og eier i K Jacobsen AS, Simen Jacobsen, signerte ny JV-avtale om tomt i Ski. Foto: Skanska
Konserndirektør i Skanska, Thorbjørn Brevik og eier i K Jacobsen AS, Simen Jacobsen, signerte ny JV-avtale om tomt i Ski. Foto: Skanska

Skanska fortsetter Ski-samarbeid

Skanska går inn i sitt tredje joint venture med K Jacobsen AS, og sammen planlegger de et nytt boligprosjekt ca 500 meter fra Ski stasjon.

Tomten på cirka 15,5 mål og ligger i Ski sentrum, tett på Nordre Finstad gård, og ca 500 meter fra Ski stasjon. Nå går Skanska og K Jacobsen i gang med utviklingsarbeidet av prosjektet.

- Dette blir vårt tredje samarbeid med K Jacobsen AS, og det er utrolig flott å ha inngått nok en avtale om et nytt prosjekt i Ski. K Jacobsen AS er en partner med høye ambisjoner og spennende tanker rundt det å skape gode boliger og bomiljøer som vi verdsetter høyt. Vi har de samme verdiene i bunn, og har gjennom de to tidligere Joint Venture-prosjektene våre fått et tillitsfullt forhold til hverandre. Det føles derfor både flott og naturlig å gå videre med nok et samarbeid. Samtidig er investeringen, på lik linje med de to foregående investeringene i Ski helt i tråd med strategien vår om å utvikle flere prosjekter utenfor Oslo, samt om å utvikle prosjekter i partnerskap med andre aktører, sier regiondirektør i Skanska Eiendomsomsutvikling, Salman Saeed i en pressemelding.

Fra tidligere har Skanska og K Jakobsen to pågående JV-prosjekter i Ski, som til sammen utgjør ca 550 boenheter, og som nå går under navnet Villenga.

- Som en lokal tomtebesitter og utvikler, har vi en langsiktig plan, drøm og ambisjon for tomtene våre om å skape gode bomiljø og områder for innbyggerne i Ski, og sørge for at det vi skaper passer godt inn i omgivelsene. Da vi inngikk første JV-partnerskap med Skanska hadde vi brukt lang tid på å finne den riktige partneren for oss. Det har vi funnet i dem, og det er derfor vi nå inngår et tredje samarbeid. Skanska er en solid partner, og kommer med mye erfaring og bred kompetanse, sier Simen Jakobsen, eier av tomten i Ski.

- Å samarbeide med K Jacobsen AS som er godt kjent i området er en styrke å ha med seg. Vi skal bruke tiden godt på å utvikle et boligprosjekt i tråd med våre felles høye ambisjoner for både klima og bokvalitet. Skanska har en tydelig klimaambisjon som setter høye krav til oss som utvikler. Boligkjøpere skal få gode hjem å flytte inn i. Det skal gjenspeile alle boligprosjektene våre, sier konserndirektør for eiendomsutvikling i Skanska, Thorbjørn Brevik i samme melding.