Anna Maria Aursund, direktør i Vann- og avløpsetaten og Steinar Myhre, konserndirektør i Skanska Norge, gratulerer hverandre etter at kontrakten er signert. Foto: Skanska

Skanska får milliardkontrakt på Ny Vannforsyning Oslo

Skanska har signert kontrakt med Vann og Avløpsetaten i Oslo om gjennomføring av forberedende arbeider i prosjektet Ny Vannforsyning Oslo.

Kontrakten har en verdi på 2,88 milliarder kroner og inngår i ordrereserven for Norden for tredje kvartal, skriver Skanska i en pressemelding.

Kontrakten er den første store entreprisen i gigantprosjektet Ny Vannforsyning Oslo, som har som hovedmål å sikre at Oslos vannforsyning vil gi tilstrekkelig mengder drikkevann til innbyggerne også ved svikt i vitale deler av vannforsyningssystemet.

Prosjektet omfatter i all hovedsak utsprengning av fjellhaller og tre store tunneler med samlet lengde på fem kilometer. Totalt skal 1,2 millioner m3 faste fjellmasser tas ut og når produksjonen er på topp vil Skanska ha hele sju tunnelrigger i aktivitet i prosjektet. Arbeidene vil foregå på Huseby sentralt i Oslo i et områdende med en geologi som vil kreve tung sikring og systematisk forinjisering, skriver Skanska i meldingen.

- Store og komplekse underjordsarbeider er et viktig kjerneområde for vår anleggsvirksomhet og vi er svært tilfreds med at Vann og Avløpsetaten lar oss få ta del i det viktige arbeidet med å sikre vannforsyningen til Oslos innbyggere, forteller Steinar Myhre, konserndirektør med ansvar for anleggsvirksomheten i Skanska Norge i meldingen.

Ny vannforsyning Oslo er Oslo kommunes største enkeltinvestering noensinne med en total kostnadsramme på 12,5 milliarder. Prosjektet ble vedtatt i bystyret høsten 2019, og den nye vannforsyningen skal stå ferdig 1. januar 2028.

– Kontrakten representerer en viktig milepæl i dette store og komplekse prosjektet som skal sikre Oslo en tryggere vannforsyning. I arbeidet skal vi ta hensyn til omgivelsene og fortsette den tette dialogen med de som blir berørt, sier direktør Anna Maria Aursund i Vann- og avløpsetaten, i en pressemelding fra Vann- og avløpsetaten.

Aursund ser nå fram til oppstart og det videre samarbeidet med Skanska.

– De siste forberedelser pågår nå slik at arbeidet snart kan starte opp. Vi ser fram til å komme i gang med byggearbeidene og til samarbeidet med Skanska.

Byggestart blir i september 2020, og kontraktsarbeidene skal være avsluttet i mai 2024.