Arkivfoto: Ådne Homleid.

Skanska er skeptiske til bransjetiltakene

Men forslaget får ros hos Fellesforbundet.

Fredag legger et samlet utvalg fra byggenæringen frem en rekke forslag de mener vil bidra til å bekjempe useriøs virksomhet og heve kvaliteten i bygge- og anleggsprosjekter.

Men ikke alle er like entusiastiske for utvalgets forslag.

Storentreprenøren Skanska karakteriserer forslagene som et som naive og mener det vil være lett å komme unna godkjenningsregisteret.

– Vi mener at ingenting av det som kommer frem i rapporten vil stoppe de store profesjonelle kriminelle aktørene. De vil finne seg måter å komme rundt det som måles i det nye systemet. Problemet blir at de kan dekke seg bak et offentlig godkjent-stempel, kommenterer Jeanette Sandstad, som er advokat med ansvar for seriøsitet i Skanska, overfor NRK.

– Manøvrerer seg rundt

Hun mener videre at de kriminelle gruppene med forgreninger til utlandet vil kunne manøvrere rundt systemet på nesten enklere vis enn tidligere.

– Alternativet er at man får en grundigere kontroll som faktisk retter seg mot profesjonelle kriminelle. Vi ser store tunge profesjonelle kriminelle som nesten daglig forsøker å komme inn på våre prosjekter, og som nå vil kunne skjule seg bak et godkjent-stempel. Det er for lite kontroll i de tiltakene som foreslås, fremholder Sandstad.

Til tross for skepsis til forslagene utvalget kommer med, støtter Skanska deler av forslagene som at blant annet alle offentlige opplysninger må inn i en database.

– Hele samfunnet til gode

Fellesforbundet er mer positive til tiltakene i rapporten og mener det er oppsiktsvekkende at byggenæringen står samlet bak forslagene.

– Vi er svært fornøyd med at man har klart å få samlet bransjen så bredt om tiltak for å bedre kompetanse og seriøsitet. Det er oppsiktsvekkende i en bransje der de fleste ellers er enten kunder eller konkurrenter, sier forbundssekretær Halvor Langseth til NTB.

Fellesforbundet mener tiltakene ikke bare vil komme byggenæringen men hele samfunnet til gode.

– Fra vår side er det gledelig at det er enighet om å legge vekt på hvor viktig det er med fagarbeidere med kompetanse. Det å satse på såkalt billig arbeidskraft ved innleie har skapt problemer knytet til kvalitet, produktivitet og seriøsitet., og det er det nå bred enighet om at vi gjør noe med, avslutter han.

– Viktigste virkemiddel

BNL-sjef Jon Sandnes fastslår overfor NRK at det er bred enighet om at noe bør gjøres. Han sier at byggenæringen er samstemte om at dette er nødvendige tiltak. Men han innrømmer at det ikke er mulig helt å få bukt med mafiatilstander i næringen selv med offentlige godkjenningsregistre.

Det vil aldri kunne stoppes helt, men det vil gjøre alt mer tilgjengelig og transparent, og vil være kanskje det viktigste virkemiddelet i kampen, sier han.