Totalt vil Vågsbygd skole få et areal på cirka 8000 kvadratmeter.

Totalt vil Vågsbygd skole få et areal på cirka 8000 kvadratmeter.

Illustrasjon: Arkitektfirmaet Henning Larsen.

Skanska bygger Vågsbygd skole i Kristiansand

Skanska har signert kontrakt med Kristiansand kommune om byggingen av Vågsbygd barneskole i Kristiansand. Kontrakten har en verdi på 222 millioner kroner inklusive merverdiavgift.

I dag består Vågsbygd skoleenhet av to enheter: Åsane skole med 1.-3. trinn og Augland skole med 4.-7. trinn. Disse to skolene skal nå samlokaliseres ved Augland skole, og er samlet sett dimensjonert for 500 elever. Totalt vil skolen få et areal på cirka 8000 kvadratmeter.

Skanska starter arbeidene i mars i år, og skolen er planlagt ferdigstilt til skolestart i august 2024, opplyser Skanska i en pressemelding.

– I dette prosjektet skal vi både rehabilitere og ombygge eksisterende bygningsmasse og vi skal bygge noe helt nytt, og dette skal vi gjøre mens skolen fortsatt er i bruk av ansatte og elever. Det stiller ekstra strenge krav til oss som entreprenør som vi tar på største alvor, og vi ser virkelig frem til å ta fatt på denne oppgaven. Vi er veldig glade for at Kristiansand kommune viser oss denne tilliten, og sammen skal vi skape en trygg og god læringsarena for de 500 skoleelevene som skal gå her, sier prosjektsjef Olav Arner Orthe i Skanska Norge Bygg Sør.

Erik Sandsmark i Kristiansand kommune (t.v), Olav Arner Orthe i Skanska Norge og Hans-Christian Gram i Kristiansand kommune, signerte kontrakten for Vågsbygd skole.
Erik Sandsmark i Kristiansand kommune (t.v), Olav Arner Orthe i Skanska Norge og Hans-Christian Gram i Kristiansand kommune, signerte kontrakten for Vågsbygd skole. Foto: Skanska.

Skanska opplyser at prosjektet har en egen miljøambisjon forankret i kommunens klima- og miljøstrategi, og skal bygges med fokus på miljøriktig materialvalg med vekt på bruk av tre og trebaserte produkter, samt alternative og energibesparende løsninger for oppvarming og ventilering.

– Kristiansand kommune satser mye på å legge til rette for god læring til våre aller yngste, og nye Vågsbygd skole blir et flott tilskudd til dette. Vi ser frem til samarbeidet med en solid entreprenør som Skanska, og som vi har positive erfaringer med fra tidligere. Det er alltid lange prosesser før en kommer til kontraktsignering og oppstart, og det er svært tilfredsstillende når vi i dag kan signere kontrakten og sette i gang med den praktiske gjennomføringen, sier eiendomssjef Hans Christian Gram i Kristiansand kommune.

Kontrakten omfatter en totalentreprise med både utomhusarbeider, og alle konstruksjonsarbeider i forbindelse med oppføring av nye bygg og renovering av beholdt bygningsmasse, opplyser Skanska.

– Vågsbygd skole passer veldig godt inn i vår prosjektportefølje. Skolebygg er et viktig segment for Skanska, og noe vi har lang og god erfaring med. Det er spesielt gledelig å se at prosjekter som dette, der det stilles ekstra strenge krav til HMS i forbindelse med pågående drift av skolen under bygging, er noe Kristiansand kommune har tillit til at vi skal innfri på. Samtidig har prosjektet tydelige miljøambisjoner, noe som passer oss svært godt, sier Tor Arne Midtskogen, konserndirektør med ansvar for byggvirksomheten i Skanska Norge.