Skanska bygger tømmerkai i Mandal

Skanska har signert kontrakt med Mandal Havn KF om bygging av en tømmerkai i Strømsvika utenfor Mandal.

Bilde fra kontrakssigneringen: fv. Olav Neset (Havnefogd Mandal Havn), Hans Stusvik (styreleder for Mandal havn Strømsvika holding), Kjell Aarhus (prosjektleder Skanska Norge) og Tor Ivar Foshaug (prosjektsjef Skanska Norge). Foto: Skanska

Kontrakten har en verdi på 47 millioner kroner, og inngår i ordrereserven for fjerde kvartal, skriver Skanska i en melding.

Kaien som skal bygges får en kaifront på 120 meter og vil bli dimensjonert og utstyrt for å ta imot tømmerbåter. Prosjektet er første del av et nytt industri- og kaiområde som er planlagt i Strømsvika. Tømmerkaien skal bygges på vestsiden av vika, og i tillegg til å bygge selve kaikonstruksjonen, skal Skanska sprenge ut en del av åssiden for å få tilgang til kaia, samt opparbeide et bakareal for håndtering og lagring av tømmer.

Prosjektet gjennomføres i totalentreprise og det blir byggestart i løpet av desember 2016. Kaianlegget skal ferdigstilles innen desember neste år.