Skanska bygger Sandvika Øst

Skanska ligger hele 91 millioner kroner under AF Skandinavia som er de to tilbyderne på dobbeltsporet Lysaker-Sandvika.

- Prisene er litt i overkant av forventet, men ikke noe dramatisk høye, opplyser prosjekter leder Knut Knutsen i Jernbaneverket Utbygging, og synes differansen mellom tilbudene er stor. Byggestart blir i mars. Prosjektet omfatter 800 meter dagsone inn til Sandvika og 1200 m tunnel. Den store utfordringen blir dagsonen der 70 000 kbm masse skal fraktes fra en 15 meter høy skjæring med passerende tog hvert 2. minutt.