Illustrasjon: Link arkitektur

Skanska bygger nye Skien videregående skole

Skanska Norge har signert kontrakt med Telemark fylkeskommune om bygging av nye Skien videregående skole.

Det skriver Skanska i en pressemelding fredag.

Kontrakten har en verdi på 461 millioner kroner før merverdiavgift, og bygging starter allerede til høsten i år. Skolen vil, ifølge meldingen, stå klar høsten 2018.

Regiondirektør i Bygg Distrikt, Sturla Magnus, og fylkesrådmann i Telemark, Evy-Anni Evensen, signerte kontrakten torsdag 7. juli. Foto: Tom Marius Lorier Holen

I juni 2015 ble Skanska valgt som fylkeskommunens

samarbeidspartner til å utvikle den nye videregående skolen. Det opprinnelige forslaget ble avvist på fylkestinget 8. juni 2016. Fylkestinget bestemte samtidig at dersom Skanska på kort tid klarte å levere et revidert tilbud innenfor den kostnadsrammen som fylkestinget hadde satt, kunne fylkestinget enten gå for det reviderte tilbudet eller sende byggingen av skolen ut på nytt anbud, heter det i pressemeldingen.

Telemark fylkeskommunes nettsider heter det at skolen skal bygges for 1.050 elever, og at de økonomiske rammene ligger på 618 millioner kroner (i 2013-kroner).

Godt samspill

Det reviderte forslaget ble lagt frem på Telemark fylkeskommunes ekstraordinære fylkesting onsdag 29. juni, og det ble vedtatt at Skanska får fortsette arbeidet med å realisere den nye skolen. Torsdag denne uken ble kontrakten mellom Skanska og Telemark fylkeskommune signert.

– Vi gleder oss over å få muligheten til å fortsette arbeidet med å utvikle og bygge nye Skien videregående skole. Hele samspillsalliansen har gjort et enestående stykke arbeid og gjennomført en meget ryddig prosess. Jeg er svært stolt over at vi sammen har klart å finne en økonomisk gjennomførbar løsning som ikke går på bekostning av skolens pedagogiske funksjoner og som ivaretar brukernes behov. Hele prosjektteamet i Skanska ser nå frem til å ta fatt på selve byggeprosessen, sier distriktssjef for Skanska i Telemark, Even Larsen.

Passivhusstandard

– Det siste året har vi, i nært samarbeid med Telemark fylkeskommune, Skien kommune og med bred medvirkning fra brukergrupper, jobbet med å planlegge og prosjektere en skole som elever og lærere vil dra nytte av de neste femti årene. Det er gledelig at vi har fått bruke vår tidligfasekompetanse for å sikre at bygget er optimalt innenfor kostnadsrammen som er gitt. Vi setter stor pris på tillitten Telemark fylkeskommune viser oss, og ser frem til å levere en flott skole til Skiens innbyggere, sier Sturla Magnus, regiondirektør i Bygg Distrikt i Skanska.

Nye Skien videregående skole bygges etter passivhusstandard.