TUNNEL. Skanska og Hæhre driver den nesten ti kilometer lange Fiskefjordtunnelen fra hver sin side. Foto: Ingrid Marie Sandøy/Skanska.
TUNNEL. Skanska og Hæhre driver den nesten ti kilometer lange Fiskefjordtunnelen fra hver sin side. Foto: Ingrid Marie Sandøy/Skanska.

Skanska bevilget ytterligere 460 millioner for E10-jobb

Skanska er bevilget ytterligere 460 millioner kroner til den eksisterende kontrakten med Statens vegvesen for arbeidet med fase to av prosjektet E10/rv. 85 Tjeldsund - Gullesfjordbotn - Langvassbukt i Nord-Norge.

– Kontrakten vil bli inkludert i den nordiske ordrebestillingen for fjerde kvartal 2023, skriver selskapet i en melding torsdag.Fyrte av første tunnelsalve på Hålogalandsvegen

Prosjektet E10/rv. 85 Tjeldsund - Gullesfjordbotn - Langvassbukt omfatter bygging og drift av cirka 82 kilometer ny vei med syv nye tunneler og 22 broer. Neste fase omfatter utbedring av eksisterende E10 fra Kåringskrysset til Fiskefjorden, en strekning på rundt 16 kilometer.

– Det skal bygges nye bruer på strekningen og kurvaturen tilpasses for å bedre standarden. Byggestart er planlagt medio 2024, og strekningen forventes ferdigstilt i løpet av fjerde kvartal 2029, skriver entreprenøren.