Foto: Tromsø Havn
Foto: Tromsø Havn

Skal utarbeide strategisk plan for havneområde i Tromsø

LINK Arkitektur og Multiconsult skal bistå Tromsø Havn med å utarbeide en strategisk plan for utvikling av søndre del av Breivika havneområde i Tromsø.

– Breivika havneområde er hovedpulsåren til Tromsø Havn. Med kyndig bistand fra LINK Arkitektur og Multiconsult ser vi frem til å få et godt verktøy for hvordan vi skal operasjonalisere de overordnede planene for søndre del av dette havneområdet, sier direktør Havneutvikling i Tromsø Havn, Børre Christoffersen, i en pressemelding.

Prosjektet skal resultere i en strategisk plan for utvikling av Tromsø Havns eiendommer med tilstøtende havneanlegg. Planen vil inneholde overordnede volumstudier, bygningsmessige og kommunaltekniske vurderinger samt tilhørende studier og analyser knyttet til inneværende og fremtidige utbyggingsplaner.

– Målsetningen er å identifisere utbyggingspotensialet for hele området Breivika sør, samt legge til rette for en modernisering av kaianlegg for en bærekraftig havnevirksomhet, heter det videre i meldingen.

Prosjektet omfatter også overordnet rådgivning knyttet til etterfølgende planarbeid.

– Planen skal også peke på kortsiktige grep som blant annet kan synliggjøre tiltak for redusert utslipp for havnevirksomheten gjennom løsninger knyttet til bedre avfallshåndtering, påvirke den maritime verdikjeden til løsninger som fremmer bedre miljø og klima, samt bidra til løsninger som flytter godsoverføring fra vei til sjø, fremkommer det i meldingen.

– Vi er svært glade for å få lov til å bidra med vår kompetanse i prosjektet. Som del av oppgaven ønsker vi å bygge videre på Tromsø Havn sin visjon «Creating The Arctic Future» ved å legge gode strategiske rammer for konkurransedyktig maritim næringsutvikling og synliggjøre Tromsø Havn som pådriver for det grønne maritime skiftet i nord, sier Håkon Iversen, oppdragsleder for prosjektgruppen bestående av LINK Arkitektur og Multiconsult.