Administrerende direktør i Arkitektbedriftene og leder for BAE-rådet, Steinar Skjerdingstad, og administrerende direktør i Rådgivende Ingeniørers Forening og leder for styringsgruppen i SAMMEN2030, Liv Kari Skudal Hansteen (foran), står sammen med resten av styringsgruppen i SAMMEN2030 bak en ny klimaundersøkelse i byggenæringen. Bak fra venstre: Prosjektleder Kari Sandberg i EBA, prosjektleder for SAMMEN2030, Jan Halstensen, administrerende direktør Marianne W. Røiseland i Rørentreprenørene Norge, og administrerende direktør Tone Tellevik Dahl i Norsk Eiendom. Foto: SAMMEN2030

Administrerende direktør i Arkitektbedriftene og leder for BAE-rådet, Steinar Skjerdingstad, og administrerende direktør i Rådgivende Ingeniørers Forening og leder for styringsgruppen i SAMMEN2030, Liv Kari Skudal Hansteen (foran), står sammen med resten av styringsgruppen i SAMMEN2030 bak en ny klimaundersøkelse i byggenæringen. Bak fra venstre: Prosjektleder Kari Sandberg i EBA, prosjektleder for SAMMEN2030, Jan Halstensen, administrerende direktør Marianne W. Røiseland i Rørentreprenørene Norge, og administrerende direktør Tone Tellevik Dahl i Norsk Eiendom. Foto: SAMMEN2030

Skal sjekke byggenæringens klimainnsats: – Dette er en viktig undersøkelse

20.000 toppledere i byggenæringen er invitert til å være med i en stor klimaundersøkelse som skal kartlegge hvordan virksomhetene forholder seg til temaer som klima, natur, sirkulærøkonomi og forurensning.

Byggenæringen er pekt ut som en av tre næringer som regjeringen skal utvikle klimapartnerskap sammen med. Liv Kari Skudal Hansteen i SAMMEN2030 og Steinar Skjerdingstad i BAE-rådet mener at svarene i undersøkelsen blir viktige for arbeidet med å påvirke byggenæringens rammebetingelser.

SAMMEN2030 og BAE-rådet har som mål å gi innspill til myndighetene om hvilke rammebetingelser byggenæringen må ha for å kunne være en medspiller i bærekraftsarbeidet.

Hansteen, som er administrerende direktør i Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) og leder for styringsgruppen for SAMMEN2030, mener at kunnskap om hvordan det faktisk står til, hvilke ambisjoner virksomheten har, og hvilke hindringer de møter, er svært viktig.

– Dette er en viktig undersøkelse fordi den vil bidra til at vi får et bedre grunnlag for å påvirke både støtteordninger og regelverk. Derfor er det avgjørende at vi får svar fra så mange virksomheter som mulig. Toppledere må gjerne delegere besvarelsen til en annen i sin organisasjon. Det viktigste er at vi får mange svar, sier Hansteen i en pressemelding.

Også Skjerdingstad som er administrerende direktør i Arkitektbedriftene og leder for BAE-rådet, understreker viktigheten av kunnskap i det videre arbeidet med å gi innspill til myndighetene.

– Byggenæringen er Norges største fastlandsnæring og er helt avgjørende for at Norge skal nå sine klimamål. Gjennom SAMMEN2030 har næringen satt fart på arbeidet, men for å iverksette de riktige tiltakene må vi vite mer om hvilke ambisjoner og strategier virksomhetene har, sier Skjerdingstad

Gjennom SAMMEN2030 har byggenæringen definert tydelige ambisjoner for klimaarbeidet. Nå ser Hansteen frem til å få et bedre innblikk i hvordan virksomhetene forholder seg til dette.

– Inntrykket mitt er at virksomheter i byggenæringen tenker offensivt og ønsker å bidra til det grønne skiftet. Med denne undersøkelsen får vi svar på hvordan virksomhetene faktisk jobber for å være en del av løsningen på vår tids største samfunnsutfordring. Det skal bli veldig interessant å se hvordan virksomhetene svarer på dette, sier Hansteen i meldingen.