Gjennom selskapet Store Norske Elementfabrikk AS (SNE) skal Investor og Alvergruppen samarbeide om å skape en stor og uavhengig aktør innen trebasert elementproduksjon. I startfasen vil Norske Elementfabrikker AS (NEFA) på Frekhaug i Nordhordland være produksjonsbedriften. Illustrasjon: nefa.no

Gjennom selskapet Store Norske Elementfabrikk AS (SNE) skal Investor og Alvergruppen samarbeide om å skape en stor og uavhengig aktør innen trebasert elementproduksjon. I startfasen vil Norske Elementfabrikker AS (NEFA) på Frekhaug i Nordhordland være produksjonsbedriften. Illustrasjon: nefa.no

Skal satse stort på trebasert elementproduksjon i Bergen

Alvergruppen og Investinor danner selskapet Store Norske Elementfabrikk (SNE). Målet er å bli en ledende aktør innen bygningselementer basert på norsk trevirke.

Gjennom selskapet Store Norske Elementfabrikk AS (SNE) skal Investinor og Alvergruppen samarbeide om å skape en stor aktør innen trebasert elementproduksjon. Hovedkontoret skal ligge i Bergen.

– Tre spiller en nøkkelrolle i det grønne skiftet. Bygg i tre har langt lavere CO2-avtrykk enn bygg i stål og betong. Dette har offentlige myndigheter, forbrukere og investorer fått øynene opp for. Etterspørselen øker kraftig både i det norske og internasjonale markedet. Med SNE vil vi gi skikkelig gass, sier investeringsdirektør Stig Andersen i Investinor i en pressemelding.

I startfasen vil Norske Elementfabrikker AS (NEFA) på Frekhaug i Nordhordland være produksjonsbedriften, mens morselskapet også vil ha eierinteresser i andre produsenter av elementproduksjon.

Foreløpig gjelder dette Termowood AS (TEWO) i Hurdal, som har et patentert produkt innen produksjon i massivtre.

– SNE sitt mål er å mangedoble omsetningen. Dette skal nås gjennom betydelig vekst i eksisterende virksomheter, og gjennom oppkjøp av, eller fusjoner med, andre virksomheter innen trebasert elementproduksjon, opplyser selskapet i meldingen.

Partene viser til at den nye regjeringen har varslet en stor satsing på norske skogressurser og gjenbruk i byggenæringen. Dette mener daglig leder Thomas Nesheim i Alversgruppen taler til fordel for det nye selskapet.

– SNE ser frem til å medvirke til at disse målene kan nås. Slik vil vi øke bærekraften i byggeindustrien, fremme folkehelsen gjennom bedre inneklima, redusere kostnadene for næringslivet og forbrukerne, samt øke konkurransekraften til norsk treindustri, sier han i meldingen.

Alvergruppen AS har i dag sin virksomhet innen elementproduksjon og eiendom, mens Investinor AS er et statlig eid investeringsselskap med blant annet øremerkede midler innen skogrelatert sektor.