Skal rehabilitere sykehjem til passivhusstandard

Omsorgsbygg Oslo KF skal rehabilitere Ljabruhjemmet til passivhusstandard. Dette skjer i samarbeid med to rehabiliteringsprosjekter i Finland og Latvia.

Prosjektet søker nå om midler fra Intelligent Energy Europe.

Bakgrunnen for passivhussatsningen er bystyrevedtaket fra januar 2010 som bestemmer at fra 2014 skal alle kommunale nybygg i Oslo som hovedregel tilfredsstille krav til passivhusstandard, der dette er mulig og hensiktsmessig, og ved rehabilitering av offentlige bygg settes det mål for energistandard B fra 2011. Kommunen ønsker nå å få frem forbildeprosjekter på passivhusnivå på ulike typer bygg, og sykehjem står høyt på prioriteringslisten.

Det er mange utfordringer knyttet til rehabilitering av gamle store bygninger, og når man legger til passivhuselementet er det viktig å hente inn erfaringer fra andre land som har gjennomført liknende prosjekter før. – I et slikt bygg er det viktig med kontroll av temperatur. De som skal bo der har et ekstra stort behov for et behagelig og sunt inneklima. De eldre skal bo der døgnet rundt og det er ofte en utfordring og fjerne seg fra et rom dersom man ikke trives med temperaturen der for eksempel. Det er helt nødvendig at man finner gode rehabiliteringsmetoder som klarer å kombinere miljøvennlige løsninger og høy kvalitet for brukerne av bygget, sier internasjonal rådgiver Lene Lad Johansen, som fremover skal arbeide sammen med en styringsgruppe i Omsorgsbygg for å finne frem til de beste løsningene for rehabiliteringen av Ljabruhjemmet.

- Det er en felles utfordring at sykehjemmene ofte er gamle bygg. 2012 er EUs år for aktiv aldring og vi håper prosjektet vårt kan være med på å sette fokus på kvaliteten i både norske og europeiske sykehjem. Omsorgsbygg eier 40 sykehjem og mange er veldig lite energieffektive. Gjennomsnittlig bruker sykehjemmene våre 275kWh/m2, men vi har også bygg som er helt oppe i 400 kWh/m2. Her er det med andre ord store muligheter for å spare både kostnader og miljø, sier Lene Lad Johansen.

Etter det Husbanken kjenner til kan dette bli Nordens første sykehjem som blir rehabilitert til passivhus.

Søker om midler fra EU
Omsorgsbygg og Høgskolen i Oslo har fått innvilget 200.000 kroner i støtte fra Enova til å jobbe med en søknad til EU-programmet Intelligent Energy Europe. Midlene skal brukes til å finansiere utarbeidelsen av prosjektsøknad til EU-programmet. Intelligent Energy Europe vil dekke 75 prosent av prosjektkostnadene. Nylig fikk Omsorgsbygg Oslo KF beskjed om at Enova vil gi nasjonal medfinansiering til de resterende 25 prosentene i prosjektet. Prosjektet tar sikte på å rehabilitere flere sykehjem i Europa til lavenergiforbruksbygg, blant annet et av Omsorgsbygg sine sykehjem i Oslo, i tillegg til to sykehjem hhv. Finland og Latvia.

Deltok på Sustainable Energy Week
Vi startet med å orientere oss ut internasjonalt og mot EU-programmene for et drøyt år siden, da vi deltok på Sustainable Energy Week i Brussel. I 2010 resulterte deltakelsen i et samarbeid med Høgskolen i Oslo gjennom prosjektet RENORD. – Med årets deltagelse vil få inspirasjon til å kartlegge potensielle nye partnere og gjøre oss kjent med nye prosjekter i EU-regionen, sier Johansen.