Foto: Stavanger Kommune
Foto: Stavanger Kommune

Skal prosjektere Stavangers nye folkebad

Sweco har vunnet kontrakten for prosjektering av et nytt badeanlegg på Jåttåvågen i Stavanger kommune.

– Sweco skal bidra med rådgiving for alle ingeniørfag i prosjektet. Med oss på laget har vi HLM Arkitektur AS, i tillegg til at vi henter inn kompetanse på bade- og svømmeanlegg fra Sweco Architects i Helsingborg, sier markeds- og utviklingssjef og Swecos tilbudseier, Espen Schreiner, i en pressemlding.

Sweco vant oppdraget i konkurranse med ti andre aktører

– Vi setter stor pris på tilliten Stavanger kommune har vist oss. For å nå målene har vi hentet inn den beste ekspertisen på badeanlegg Sweco har globalt. Disse ekspertene vil sette premissene videre i prosjekteringen. Et badeanlegg krever spesielt god kompetanse innen bygningsfysikk, både med tanke på konstruksjon og materialvalg. Vi har derfor inngått samarbeid med Agnalt & Holmen, som blir en underleverandør i prosjektet. Vi ser frem til dette prosjektet, og gleder oss over å få være med på prosjekteringen for å sikre et best mulig badeanlegg for befolkningen i Stavanger området, sier Schreiner.

Prosjektteamet skal i neste uke starte skissefasen, hvor rådgivere og arkitekt sammen med kommunen skal vurdere tre ulike konsepter i forskjellig skala for det kommende badeanlegget.

– Dette er et stort og spennende prosjekt for Sweco, hvor vi henter inn ressurser på både nasjonalt og internasjonalt plan. Nå gleder vi oss til å starte arbeidet med prosjekteringen av Stavangers nye folkebad, sier prosjekteier Hilde Birkeland Sund fra Sweco i medlingen.