– Målet er at vi skal øke kompetansen i alle ledd og skape mer forståelse rundt viktigheten av sikkerhet i grøftearbeid, det gjelder både hos byggherre og entreprenør, sier HMS-leder Anders Gørrissen i Marthinsen & Duvholt. Han leder et prosjekt om sikkerhet i grøft i regi av Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg. Bildet er tatt på anleggsområdet til E18 Vestkorridoren, hvor Skanska har entreprisen på forberedende arbeider. Foto: Svanhild Blakstad

– Målet er at vi skal øke kompetansen i alle ledd og skape mer forståelse rundt viktigheten av sikkerhet i grøftearbeid, det gjelder både hos byggherre og entreprenør, sier HMS-leder Anders Gørrissen i Marthinsen & Duvholt. Han leder et prosjekt om sikkerhet i grøft i regi av Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg. Bildet er tatt på anleggsområdet til E18 Vestkorridoren, hvor Skanska har entreprisen på forberedende arbeider. Foto: Svanhild Blakstad

Skal løfte sikkerhetsarbeidet i grøfta opp i dagen

Økt sikkerhet rundt grøftegraving skal løftes opp på HMS-agendaen.