Jan Halstensen
Jan Halstensen

Skal jobbe for å styrke rekruttering og mangfold i byggenæringen

SAMMEN2030 vil ha hovedfokus på rekruttering og mangfold de to neste årene. Prosjektleder Jan Halstensen ser frem til å samle 50 av de mest sentrale bedriftene fra hele verdikjeden til felles løft.

– Tidligere har klimaspørsmålet vært hovedtema for SAMMEN2030. Det bidro sterkt til at byggenæringen inngikk klimapartnerskap med regjeringen. Nå følges dette temaet opp av NHO Byggenæringen på vegne av hele næringen. Derfor vil vi nå løfte frem to andre viktige temaer, rekruttering og mangfold, sier Halstensen via en pressemelding.

Han mener at unge, og særlig kvinner, som skal velge yrkesvei er en viktig målgruppe for byggenæringen.

– Hard kamp
– Kampen om de kloke hodene er hard på tvers av ulike næringer, og det foregår mye bra arbeid i bedriftene og organisasjonene for å sikre god rekruttering, og skape større mangfold i byggenæringen. Nå skal vi legge til rette for en enda mer samlet strategi for dette, slik at vi kan forsterke det gode arbeidet som gjøres, sier Halstensen.

Toppledere og kommunikasjonsansvarlige fra hver enkelt bedrift bidrar direkte inn i SAMMEN2030. Halstensen mener det har vært en viktig suksessfaktor for samarbeidsinitiativet.

– Når vi har med beslutningstakerne sikrer vi at det er kort vei fra at vi bestemmer oss for noe til det faktisk gjennomføres. Og de kommunikasjonsansvarlige bidrar både med innsikt og formidlingskompetanse, sier han.

Prosjektperioden vil vare fra september 2024 til september 2026, og en av de første tingene som skal diskuteres, er forslag til strategidokument for perioden.

– Vi kommer til å ha årlige samlinger for alle topplederne og de kommunikasjonsansvarlige, hvor vi tar for oss de strategiske målene. På den måten legger vi til rette for god involvering. Styringsgruppen kommer til å legge frem sine tanker om hvordan vi sammen skal sikre bedre rekruttering og mer mangfold på den første samlingen, sier Halstensen.

Styringsgruppe og strategisk råd
Mellom toppledersamlingene vil arbeidet med fokusområdene ivaretas av styringsgruppen, og et strategisk råd for kommunikasjon. I tillegg vil SAMMEN2030 etablere prosjektet Ung i byggenæringen.

– Vi har en sterk organisasjon med Steinar Skjerdingstad fra Arkitektbedriftene som leder av styringsgruppen. Hege Njå Bjørkmann fra Norconsult er leder av strategisk råd for kommunikasjon, og Kirsten Syvertsen i Rambøll aksler ledertrøya som mentor for Ung i byggenæringen. De får med seg mange dyktige folk, slik at jeg er sikker på at oppfølgingen vil bli ivaretatt på en god måte, sier Halstensen.

I tillegg til de årlige samlingene for toppledere og kommunikasjonsledere, vil det bli arrangert årlige møter for henholdsvis toppledere og kommunikasjonsledere, pluss en årlig nettverkssamling for unge ledere.

I 2023 gjennomførte SAMMEN2030 en større undersøkelse om byggenæringens kunnskap og holdning til klima og miljø. Denne undersøkelsen vil videreføres. Prosjektgruppa vil også denne gang ledes av Ketil Søyland Norconsult.