Samme dag som Kongen åpnet Sykehuset Østfold Kalnes, lå de første pasientene på gangen. Helse Sør-Øst beklaget, og sa at korridorene er verken bygget eller innredet for å huse pasientene. I 2024 og 2025 skal Helse Sør-Øst investere 16,5 milliarder i sykehusbygg. Foto: Kasper van Wallinga/Atapteo

Samme dag som Kongen åpnet Sykehuset Østfold Kalnes, lå de første pasientene på gangen. Helse Sør-Øst beklaget, og sa at korridorene er verken bygget eller innredet for å huse pasientene. I 2024 og 2025 skal Helse Sør-Øst investere 16,5 milliarder i sykehusbygg. Foto: Kasper van Wallinga/Atapteo

Skal investere 30,5 milliarder i sykehusbygg de neste to årene

I løpet av 2024 og 2025 skal helseforetakene bruke mange milliarder på nye sykehusbygg. Mens Helse Midt-Norge beskriver investeringsnivået sitt som «svært nøkternt», så mener Helse Sør-Øst at byggeprosjektene vil bidra til bedre beredskap i hele regionen.